Hoe Lam Gods veilig opstellen in Sint-Baafs?

Minister Bourgeois laat een studie uitvoeren over de manier waarop het Lam Gods na restauratie op een veilige manier opgesteld kan worden in de Sint-Baafskathedraal in Gent. De kathedraal wordt momenteel ook gerenoveerd.

De restauratiewerken aan de kathedraal in Gent zullen nog een tiental jaar duren. Daarom wil Vlaams minister Geert Bourgeois, onder meer bevoegd voor Onroerend Goed, bekijken hoe het Lam Gods-retabel er tijdens de restauratie toch veilig kan hangen. Over vijf jaar zal het volledig gerestaureerde werk opnieuw in de kathedraal hangen.

"In eerste instantie moeten we dus beslissen over de manier waarop de luiken van het retabel na restauratie in die periode veilig kunnen worden opgesteld in de kathedraal. Om op deze vraag een antwoord te vinden zal het Agentschap Kunsten en Erfgoed in nauw overleg met mijn administratie en de kerkfabriek Sint-Baafs dit jaar een studieopdracht uitschrijven", aldus Bourgeois.

Deze studie heeft enkel betrekking op de voorlopige opstelling van het retabel tijdens de restauratiewerken. "De beslissing over de definitieve opstelling zal niet meer tijdens deze regeerperiode genomen worden. Het verdient wel overweging om hiervoor in de loop van 2014 een grondige studie uit te schrijven", aldus Bourgeois.

Volgens Bourgeois zijn er geen plannen om het retabel niet langer in de kathedraal op te stellen.