Meer aanhoudingen op Brussels openbaar vervoer

Op het Brussels openbaar vervoer zijn vorig jaar in zeven maanden tijd evenveel aanhoudingen verricht als tijdens het hele jaar 2011. Dat bleek bij het opmaken van een stand van zaken van de maatregelen die werden getroffen na de dood van een MIVB-controleur in april vorig jaar.

Het aantal processen-verbaal voor criminele feiten nam af. Dat geldt in het bijzonder voor gauwdiefstallen en gewone diefstallen, die terugliepen met 20 procent. Het aantal diefstallen met geweld daalde met zowat tien procent. Er werden 26 procent meer aanhoudingen verricht van dieven(432), illegalen (761), drugsdealers (245) en helers.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet vindt dat ze haar engagementen van enkele maanden terug is nagekomen. Het overlegmodel inzake veiligheid tussen de federale en lokale politie, de MIVB en het Brussels Gewest is volgens haar ook elders toepasbaar. Ze hoopt het tijdens de komende maanden uit te breiden naar andere grote steden.