Miljoenen akten uit het Rijksarchief online

Het Rijksarchief heeft miljoenen akten op zijn website gezet. Ze komen uit parochieregisters en registers van de burgerlijke stand.

Het inscannen van de documenten is nog bezig, maar intussen zijn toch al 15 miljoen pagina's beschikbaar voor wie onderzoek wil doen naar zijn of haar stamboom.

De gegevens gaan tot 1912. Recentere mogen nog niet openbaar gemaakt worden door de wet op de privacy.

Er is ook een zoekrobot met meer dan 20 miljoen namen, een instrument waar honderden vrijwilligers aan meegewerkt hebben. Het consulteren van de akten is gratis. Het webadres is search.arch.be.