NMBS zet in op veiligheid en meer capaciteit

De NMBS-groep heeft meer uitleg gegeven bij het voorstel van meerjarenbegroting 2013-2025. In het investeringsplan gaat er veel aandacht naar de veiligheid, "maar toch worden nog aanzienlijke middelen voorzien voor het in stand houden en vernieuwen van de spoorinfrastructuur, het rollend materieel en het onthaal."

Van de 26 miljard euro uit de meerjarenbegroting, moet 4,2 miljard gaan naar investeringen inzake veiligheid, met onder meer de integrale uitvoering van het ETCS-masterplan en de verdere uitbouw van TBL1+. Dat is gebleken tijdens hoorzittingen in Kamer en Senaat met de drie CEO's van de spoorwegen.

Voorts is er 2,2 miljard voor "de uitbreiding van het rollende materieel", waardoor de reizigerscapaciteit tegen 2025 met 24.000 zitplaatsen zou moeten stijgen.

De drie spoorbazen - Marc Descheemaecker van de NMBS, Luc Lallemand van Infrabel en Jannie Haeck van de NMBS Holding - benadrukten dat niet alle pijnpunten konden worden weggewerkt binnen het budgettaire kader.

In het voorstel is ook 224 miljoen euro opzijgezet voor de "eerste aanpassingen voor de Noord-Zuidverbinding", wat betekent dat de uitbreiding van het aantal sporen op deze cruciale verbinding niet voor morgen is, wat tot vele vragen bij de commissieleden leidde.

Vandaar dat de NMBS inzet op een sterke toename van het dubbeldeksmaterieel, stelde Marc Descheemaecker (NMBS). Zo zouden tegen 2025 zowat 700 dubbeldeksmotorrijtuigen met ruim 80.000 zitplaatsen aangekocht worden.

Het investeringsplan zou in juni het fiat moeten krijgen van de ministerraad, zodat tegen het einde van het jaar het samenwerkingsakkoord goedgekeurd kan worden.