"Staking cipiers goed opgevolgd"

De staking bij de cipiers vindt veel navolging. Dat zeggen de politievakbonden. De cipiers legden om 22 uur gisterenavond voor 24 uur het werk neer. Eerder oordeelde de Raad van State in extremis dat de politie wel degelijk hun taken zal moeten overnemen. De liberale politievakbond was tegen die beslissing naar de Raad van State gestapt.

Volgens de liberale politievakbond is het bewaken van gevangenen niet de taak van de politie. Maar de Raad heeft de vordering van de politiebond verworpen, omdat de beslissing om agenten in te zetten "een maatregel van inwendige orde is die niet voor nietigverklaring vatbaar is". In mensentaal betekent dit dat de Raad van State zich niet bevoegd acht om in de kwestie te oordelen.

De cipiers hebben het werk neergelegd, uit protest tegen uitspraken van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V). Daarop hadden ook de politievakbonden gezegd dat ze zouden staken. Maar wellicht zal minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) dus politiemensen opvorderen om het werk in de gevangenis over te nemen.