Achterhaalde marathon over begroting tot 2.30 uur

De Kamer heeft er een marathonzitting over de begroting voor dit jaar opzitten. De zitting duurde tot 2.30 uur 's nachts. Na een korte nacht komt de Kamer straks weer bijeen om erover te stemmen. De N-VA verwijt de regering dat die de begrotingsdoelstelling haalt met eenmalige maatregelen, maar dat weerlegt de regering. Volgens het Planbureau is de discussie op basis van de huidige cijfers al achterhaald.

De regering begon pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober aan de opmaak van de begroting voor dit jaar. Daardoor is die nu pas klaar om door de volksvertegenwoordigers besproken te worden. Donderdag wordt de begroting wellicht goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Dan komt een einde aan het systeem van voorlopige twaalfden.

Met de begroting saneert de regering-Di Rupo voor 3,7 miljard euro en blijft het tekort op de begroting beperkt tot 2,15 procent, zoals afgesproken met Europa.

"De begroting staat vol eenmalige maatregelen", zo luidt de kritiek van de N-VA. "We zoeken naar structurele besparingen die ook in de toekomst een effect zullen hebben en we vinden niets! Besparingen zijn in deze begroting een fata morgana", zegt Kamerlid Steven Vandeput. Ook Vlaams Belang zegt dat de begroting steunt op 2 miljard aan eenmalige maatregelen.

Open VLD-Kamerlid Luk Van Biesen weerlegt dat met de cijfers van het Rekenhof. "74 procent van de maatregelen in de begroting zijn structureel van aard", zegt hij. Hij dringt erop aan dat de regering op het pad blijft dat Europa oplegt.

Ook de SP.A zet in de verf dat de regering doet wat de EU vraagt, maar heeft kanttekeningen. "We mogen ons niet kapot besparen. Ik begrijp en steun dan ook volledig de oproep van de premier aan de Europese leiders om dat beleid over enkele maanden te evalueren."

De begrotingsdiscussies sleepten aan tot 2.30 uur 's nachts. Het laatste deel van de bespreking was gewijd aan Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingshulp. In de loop van donderdag volgt dus de stemming.

Achterhaalde discussie?

Het Federaal Planbureau stelt dat de economische groei is gezakt van 0,7 naar 0,2 procent. Dat betekent dat in ons land nog eens 3 miljard euro gevonden moet worden als de regering zich wil houden aan het begrotingstekort van 2,15 procent, zoals beloofd aan Europa. Dat maakt dat de marathondiscussie in de Kamer nu al achterhaald is.

De regering is op de hoogte van de lagere groeicijfers en plant een eerste bijsturing in maart.