EP keurt hervorming visserijbeleid goed

Het Europees Parlement heeft een vergaande hervorming van het visserijbeleid goedgekeurd. Het is de bedoeling is om overbevissing tegen te gaan en te komen tot een duurzame visvangst. Nu zijn 90 procent van de Europese visgronden overbevist. De laatste 15 jaar zijn de vangsten met 40 procent gedaald.
AP2006

De belangrijkste vernieuwingen zijn dat de visquota voortaan op wetenschappelijke adviezen gebaseerd moeten zijn en dat de zogenoemde bijvangst niet meer overboord mag worden gegooid.

Tot nu toe voerden de ministers van Visserij jaarlijks onderhandelingen over de visquota en meestal werden die dan te hoog gelegd. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de ministers tussen 1987 en 2011 in 70 procent van de gevallen de wetenschappelijke adviezen negeerden en hogere quota  toestonden. Europarlementslid Paul Staes van Groen noemt het volgen van de wetenschap ook niet meer dan logisch, "omdat er anders simpelweg geen vis meer overblijft. Vreemd genoeg heeft het echter lang geduurd voordat men besefte dat je zonder vis niet meer kunt vissen."

Om de overbevissing te stoppen en de visbestanden te herstellen op een gezond niveau, moeten tot 2015 vangstlimieten worden doorgevoerd. 

Een tweede belangrijke hervorming is dat de bijvangst, de vangst van een andere vis- of diersoort dan die waarop gevist wordt, niet langer overboord gegooid mag worden. Gemiddeld is minstens een kwart van wat bovengehaald wordt bijvangst, en bij sommige vangsten is de bijvangst zelfs groter dan de bedoelde vangst. Zeker 90 procent van de dieren die overboord gegooid worden, zijn dood of stervende.

AP2007

Overleg met ministers

Over de hervorming van het visserijbeleid moet nu nog onderhandeld worden met de ministers van Visserij. Te vrezen valt dat de ministers de hervormingen zullen trachten te verwateren of uit te stellen tot na 2020.

Toch wordt de beslissing van het Europees Parlement gezien als een belangrijk keerpunt na tientalen jaren van overbevissing en wanbeleid en ook natuurverenigingen hebben enthousiast gereageerd. De Europese Commissaris voor Visserij, de Griekse Maria Damanaki, noemde de beslissing een belangrijke doorbraak voor een ambitieuze hervorming.