Vande Lanotte: "Als je rechtvaardig bent, dan verlies je"

SP.A-vicepremier Johan Vande Lanotte is niet onverdeeld gewonnen voor een minimumbelasting voor bedrijven, zoals de Franstalige socialisten in De Tijd voorstellen. Dat heeft hij in "De ochtend" gezegd.

In De Tijd meldt PS-vicepremier Laurette Onkelinkx dat ze bij de volgende begrotingsronde een minimumbelasting voor bedrijven van 5 procent opnieuw op tafel gaat leggen. Ze vindt het namelijk niet kunnen dat grote bedrijven via allerlei fiscale achterpoortjes nauwelijks belastingen betalen.

Bij de vorige begrotingsonderhandelingen haalde het voorstel de eindmeet niet, onder meer door verzet van Open VLD. De liberale partij vreest dat zo'n belasting potentiële investeerders kan afschrikken.

SP.A-staatssecretaris voor Fraudebestrijding, John Crombez, zegt in de zakenkrant wel gewonnen te zijn voor het plan. Vande Lanotte is niet zo enthousiast. "Ons belastingsysteem is onethisch en onrechtvaardig", zegt Vande Lanotte in "De ochtend". "We leven onder een vorm van piraterij. Een aantal bedrijven komen naar hier voor gunstsystemen, een aantal andere bedrijven trekt hier weg voor gunstsystemen elders. Als je het systeem rechtvaardiger probeert te maken, verlies je veel inkomsten."

Vande Lanotte pleit voor een internationale of Europese regeling. "Zolang Europa de minimumlonen en de vennootschapsbelasting niet wil harmoniseren, geraken we er nooit. Je kunt geen unie hebben, waarbij iedereen zijn eigen gang gaat. Een geharmoniseerde begroting, met verschillende belastingen, dat werkt op termijn niet.”