Adviserende arts bij euthanasie niet betaald

Artsen die een tweede advies geven als patiënten om euthanasie vragen, worden daar niet voor betaald. Het geld is er wel, maar er zijn problemen met het koninklijk besluit. Dat meldt De Standaard.

Vorig jaar hebben 1.430 mensen om euthanasie gevraagd, een record en een kwart meer dan het jaar daarvoor. Volgens de euthanasiewet moet een patiënt het advies krijgen van minstens 2 artsen vooraleer tot de euthanasie overgegaan kan worden.

Meestal wordt daarbij een beroep gedaan op een van de zowat 300 LEIF-artsen omdat zij een speciale opleiding hebben gekregen over euthanasie en bekend zijn met de verschillende vormen van palliatieve zorg.

De artsen bestuderen het dossier van de patiënt en gaan spreken met de behandelende arts, de patiënt zelf en mogelijk ook diens familie. Achteraf moet de arts daar een verslag over opstellen en zijn advies formuleren. Volgens LEIF-arts en oud-senator Patrick Vankrunkelsven (foto links) is een arts daar enkele uren mee bezig.

De "tweede advies"-arts krijgt daarvoor geen enkele vergoeding. Nochtans zijn ziekenfondsen en artsen in 2007 al overeengekomen dat de artsen voor het advies een financiële vergoeding van 160 euro zouden krijgen. Een koninklijk besluit om dit te formaliseren was klaar in 2010 maar is nog altijd niet in werking getreden omdat de Raad van State bedenkingen had.

"De bedenkingen van de Raad van State zijn nog maar pas op het kabinet beland", zegt Kathleen Sottiaux, woordvoerster van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS). "We moeten nog kijken hoe we het KB moeten aanpassen."

Geld geblokkeerd bij Riziv, patiënt moet betalen

Sinds het koninklijk besluit klaar is (in 2010), is er ook een budget voor de vergoeding van de artsen in de begroting ingeschreven. 180.000 euro in 2010, later werd het geld geïndexeerd. Dat geld staat nu allemaal op een geblokkeerde rekening van het Riziv, het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit.

Het is de patiënt die nu de rekening van de arts moet betalen, als die daarnaar vraagt. Volgens Vankrunkelsven vraagt slechts een minderheid van de artsen geld aan de patiënt voor een euthanasie-advies.