Ambtenaren op straat tegen "Straffe Hendrik"

Zo'n 7.000 federale ambtenaren hebben in Brussel betoogd tegen de hervormingsplannen van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V).

Wat de ambtenaren het meest dwarszit, is dat ze premies en promotiekansen verliezen, omdat ze door de hervormingen geen erkende opleidingen meer kunnen volgen. "Ambtenaren kunnen op die manier 100 tot 200 euro per maand verliezen", zegt Johan Peeters van de liberale vakbond. De ambtenaren vinden het daarnaast ook niet kunnen dat de staatssecretaris wil snoeien in de premies voor nacht- en weekendwerk.

Op de betoging waren om en bij de 7.000 federale ambtenaren aanwezig. Hun protestactie veroorzaakte grote verkeershinder op de Brusselse Kleine Ring tussen de Kruidtuin en het Madouplein.

Vakbonden hekelen Bogaert in "De ochtend"

"Bogaert wil allerlei zaken veranderen", zegt Guido Rasschaert van de ACOD in "De ochtend" (kleine foto, rechts). "Hij trekt naar de media en zegt in detail wat er moet veranderen. Daarna komt hij met ons aan tafel zitten en zegt hij dat er geen ruimte meer is om te onderhandelen. Dat is niet de manier om te onderhandelen."

Zo heeft Bogaert de testen voor promoties in de ambtenarij eenzijdig afgeschaft. Die doorgroeimogelijkheden maken volgens een studie van het sociaal secretariaat SD Worx werken voor de overheid zo aantrekkelijk. Hierdoor zijn ambtenaren meer tevreden over hun werk, dan werknemers uit de privésector.

Bogaert zegt dat hij werkt aan een alternatief dat er tegen 1 januari 2014 zou zijn. "We vrezen dat die tijd te kort is", zegt Marc Saenen van het ACV (foto links). "De grote Copernicus-hervorming heeft indertijd 5 jaar geduurd. Nu zou deze hervorming er in amper 1 jaar komen. We zien dat niet zitten, vooral omdat de onderhandelingen met Bogaert niet echt vlotten."

Ook Rasschaert stoort zich aan de stijl van Bogaert. "Het is eigenlijk wel een "Straffe Hendrik" hoor (Rasschaert verwijst naar de verkiezingsslogan van Bogaert, nvdr.). Hij zegt dat hij graag heel vroeg 's morgens begint, dan beginnen we om half 8 en na vijf minuten is hij weg. Zo begin ik ook graag heel vroeg. Straffe Hendrik? Het is nogal licht bier (Straffe Hendrik is ook een biermerk, nvdr.)."

Naast de bevriezing van het promotiesysteem stoort het de bonden dat duizenden ambtenaren niet vervangen worden. "Als iemand niet vervangen wordt, dan moet iemand anders dat werk opvangen en gaat de werkdruk omhoog”, klinkt het.