Handel in goud en koper aan banden gelegd

De ministerraad heeft het antifraudeplan van minister van Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) goedgekeurd. Opvallend is dat vooral de cashaankopen van edelmetalen en koper aan banden worden gelegd.

Met het plan hoopt de regering 220 miljoen euro te verkrijgen door een verdere aanpak van de fiscale en sociale fraude. Opvallend is dat minister Crombez (links) nu vooral de handel in edelmetaal viseert.

Zo mogen handelaren in edelmetalen zoals goud en zilver voortaan geen aankopen in cash meer uitvoeren en dat vanaf de limiet van 5.000 euro. Voor een aankoop van boven de 500 euro geldt voortaan een identificatieplicht. Nogal wat fraude gebeurde via het verhandelen van goud.

Koper is geen edelmetaal, maar tegelijk worden cashaankopen voortaan ook verboden. Dat moet het stijgend aantal gevallen van koperdiefstallen, vooral dan bij het spoorwegnet, afremmen. De voorbije maanden hebben die diefstallen tot heel wat vertragingen geleid bij de NMBS.

Terug naar de fraude, waar voortaan in het wetboek een nieuw misdrijf wordt ingeschreven; dat van "ernstige fiscale fraude". Daarop zou een celstraf van vijf jaar komen. Nu is dat nog twee jaar.

Tenslotte wil Crombez ook het misbruik van vennootschappen om belastingen te ontduiken tegengaan. Vennootschappen die drie opeenvolgende jaren geen jaarrekeningen hebben voorgelegd, zullen automatisch uit de Kruispuntbank van Ondernemingen worden geschrapt.