Migranten kiezen minder partner uit land herkomst

Steeds minder migranten die al lang in ons land wonen, gaan hun partner kiezen in het land van herkomst. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Gent en de Hogeschool Gent.

De vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent voerde onderzoek naar de partnerkeuze van migranten in ons land het voorbije decennium. Concreet waren 126.757 personen die in België wonen en een migratieachtergrond hebben, bij het onderzoek betrokken.

Uit het onderzoek blijkt dat steeds minder migranten die al lang in ons land wonen, een huwelijkspartner gaan kiezen in hun land van herkomst. Dat geldt vooral voor de tweede generatie van Turkse en Marokkaanse komaf. In 1991 koos 70 procent van hen een partner uit zijn thuisland, nu is dat aantal sterk gedaald.

"In 2001 zocht nog 50 procent een huwelijkspartner in het land van herkomst, een daling met 20 procent in 10 jaar tijd dus," zegt professor Frank Caestecker. "Voor de periode 2001-2008, de meest recente gegevens, zien we dat die daling zich nog sterker doorzet. Nog 38 à 39 procent zoekt een partner in het land van herkomst. Dat is dus een daling van drie vierde naar bijna een derde."

Een verklaring voor de daling kan niet worden afgeleid uit het onderzoek omdat het gebaseerd is op cijfergegevens uit het Rijksregister. "Wat we wel zien, is dat heel wat huwelijken falen, vooral die met "huwelijksmigranten". Daar zien we dat de kans op een echtscheiding heel wat groter is. Schijnbaar realiseert men zich binnen die gemeenschappen dat een huwelijk met een partner uit het land van herkomst dat toch niet de juiste keuze is", zegt Caestecker.

De regering maakt sinds 2011 die huwelijksmigratie moeilijker, maar eigenlijk gaat het vanzelf, luidt het: "Binnen die gemeenschappen evolueerde men uit zichzelf al naar een andere manier om een partner te zoeken."

Toch neemt het aantal ingeweken partners in absolute cijfers nog toe, omdat het totale aantal migranten in België stijgt. In 2001 kwamen zo'n 10.000 partners over, nu zijn er dat 16.000.