Staking van de cipiers wordt goed opgevolgd

De staking van het personeel van de gevangenissen wordt volgens de vakbonden goed opgevolgd. Heel wat cipiers zijn niet aan het werk gegaan. Maar volgens het Gevangeniswezen zijn er wel voldoende werkwilligen om een minimumbezetting te garanderen, op sommige plaatsen met, op andere plaatsen zonder hulp van de politie.

De staking is gisteravond om 22 uur begonnen. "De staking was gisteren al massaal opgevolgd, er was bijna niemand aanwezig", zegt Gino Hoppe van de socialistische vakbond rond 6 uur op Radio 1. "Ik ben nu aan de gevangenis van Brugge en hier is vandaag ook nog geen kat komen opdagen." Slechts 20 procent van het personeel is komen opdagen, maar dat is volgens het Gevangeniswezen voldoende om een minimumbezetting te garanderen.

"In de helft van de gevangenissen kunnen we de gevangenissen laten draaien zonder politiebijstand", zegt Laurent Sempot van het Gevangeniswezen. "In de andere helft werkt de politie samen met enkele werkwilligen. Slechts in 7 van de 32 gevangenissen wordt enkel met politie gewerkt."

De staking is gericht tegen de hervormingsplannen van staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V). Hoppe zegt dat de malaise algemeen is, niet alleen over de uitspraken van de staatssecretaris, maar over het gevangenisbeleid in het algemeen. "Ik vrees dat het niet bij deze ene actiedag zal blijven."

Bogaert had vorige maand in de krant De Tijd verklaard dat het gevangenispersoneel 36,5 uur werkt, terwijl 38 uur de regel is. "Ik zie niet in waarom dat niet kan opgetrokken worden", klonk het. De bonden wijzen erop dat de 36 uur destijds ingevoerd werd naar aanleiding van de overbevolking in de gevangenissen.

Politiebijstand veroorzaakt wrevel

Dat er eventueel meer actiedagen komen, is slecht nieuws voor de politiediensten, die telkens als de cipiers staken opgevorderd worden om de veiligheid in de gevangenissen te garanderen. De politiebonden zijn het beu en dienden ook een stakingsaanzegging in, maar de Raad van State oordeelde gisteren dat ze niet bevoegd is.

Vincent Gilles van politievakbond VSOA waarschuwde gisterenavond dat hij de strijd niet opgeeft. "Telkens als de cipiers staken, zullen wij ook een stakingsaanzegging indienen." Hij hoopt dat de politiek, en de minister van Justitie in het bijzonder, na tweeënhalf jaar strijd eindelijk een oplossing zullen uitwerken via een minimumdienstverlening voor cipiers.