"Men is bezig zoals in een Turkse bazaar"

Guy Verhofstadt, de voorzitter van de Europese liberalen, zegt dat het Europees Parlement de meerjarenbegroting niet zal goedkeuren als er niets aan verandert. Het parlement heeft drie grote bezwaren en Verhofstadt vindt dat een jaarlijkse begroting veel beter zou zijn. Dat heeft hij gezegd in "Vandaag" op Radio1.

Over de meerjarenbegroting moet nog een akkoord worden gesloten met het Europees Parlement, en het EP heeft al laten blijken dat het de begroting niet zal goedkeuren in de huidige vorm. Het totale bedrag is niet zozeer een struikelsteen, zegt Verhofstadt, het is met 960 miljard op enkele miljarden euro na hetzelfde als het vorige.

Het parlement heeft drie grote bezwaren, en het grootste bezwaar is dat er geen eigen middelen komen voor de begroting. Het EP strijdt er voor dat de burgers rechtstreeks zouden betalen voor de Europese Unie, zegt Verhofstadt, in plaats van via het tussenstation van de nationale lidstaten, die dat gebruiken om hun eigen nationaal belang te verdedigen. "Men is bezig zoals in een Turkse bazaar", zegt Verhofstadt, "sjacheren, iedereen verdedigt zijn nationaal belang, er zijn meer dan 40 uitzonderingen, maar wie denkt nu aan het Europees belang?"

Verhofstadt wijst er op dat in de oorspronkelijke voorstellen stond dat voor het eerst gebruikgemaakt zou worden van onder andere de bankentaks, om de nationale bijdragen te verminderen en een rechtstreekse financiering mogelijk te maken. Daarvan is nu niets meer te merken.

Een tweede probleem is dat er, zegt Verhofstadt, ten opzichte van de oorspronkelijke voorstellen, opnieuw voornamelijk bezuinigd wordt op wat belangrijk is voor de toekomst van de EU, innovatie en infrastructuur op het vlak van internet, transport en energie, terwijl de klassieke uitgaven van de EU, landbouw en de cohesiefondsen, ongemoeid worden gelaten.

Een laatste probleem is dat er opnieuw een enorme schuld opgebouwd wordt van 52 miljard euro, aangezien de uitgaven op 960 miljard euro begroot worden en de betalingen op 908 miljard.

"Kritiek breed gedragen"

De kritiek komt niet alleen van de liberalen zegt Verhofstadt, ook de fractieleiders van de Europese Volkspartij, de socialisten en de groenen zijn het daar mee eens. 

Verhofstadt vraagt zich af of het wel zo'n goed idee is om voort te gaan met de begrotingen voor zeven jaar.  Nu is een begroting opstellen een complex verhaal omdat iedereen zijn belangen verdedigt, bij een rechtstreekse financiering zou het opstellen van een begroting eenvoudiger zijn, zodat men het elk jaar zou kunnen doen.

Een begroting voor een jaar zou ook het parlement en de burger meer macht geven over de begroting. Nu is men voor zeven jaar gebonden, wat wil zeggen dat het parlement dat in 2014 verkozen zal worden, niets te zeggen zal hebben over de begroting. Geen enkel nationaal parlement zou dat aanvaarden, zegt Verhofstadt. Daarover zal zeker nog een flinke discussie volgen tussen het parlement en de Europese Raad.

"Begroting van 2013"

Als het parlement de begroting verwerpt, valt men terug op een begroting op jaarbasis, op de begroting van 2013.

Er is ook nog een andere oplossing mogelijk, zegt Verhofstadt, een die hij liever zou zien, en die is dat de lidstaten rekening zouden houden met de opmerkingen van het parlement.

Midden maart komt het Europees Parlement samen over de zaak, waarover duidelijk het laatste woord nog niet gezegd is.