Aantal leefloners bleef stabiel in 2012

Het aantal mensen dat een leefloon krijgt van het OCMW, is vorig jaar voor het eerst in tien jaar tijd niet gestegen. De overheidsdienst Maatschappelijke Integratie wijt de stagnatie aan het dalend aantal leefloners in de grote steden. In 2012 kregen gemiddeld 95.000 mensen een leefloon.

De stagnatie is opmerkelijk: sinds het invoeren van het leefloon tien jaar geleden nam het aantal leefloontrekkers immers jaar na jaar toe. De overheidsdienst Maatschappelijke Integratie wijt de tendens aan een veranderde werkwijze.

"We hebben twee nieuwe stromen ontwikkeld. In de eerste, in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, onderzoeken we of de EU-burgers die een leefloon krijgen, hier nog wel verblijfsrecht hebben. Daarnaast is er ook een nieuwe stroom met informatie voor de RVA, waarbij we nagaan of er geen cumulatie is. Wie recht heeft op een leefloon krijgt er een, anders niet", aldus Julien Van Geertsom van Maatschappelijke Integratie.

Nog opvallend is dat een derde van de mensen met een leefloon jonger is dan 25. Tien jaar geleden was dat nog maar een kwart.