Di Rupo is "opgelucht, maar ook teleurgesteld" in de EU

Premier Elio Di Rupo heeft uit de meerjarenbegroting meer steun voor Limburg en Luik kunnen losweken dan eerder gedacht. Anderzijds is hij ook teleurgesteld over de beperkte ambitie van de EU inzake groei en banen in het algemeen.

De premier was naar de top gegaan met de vraag voor Europese steun voor de provincies Limburg en Luik. Die eerste wordt getroffen door de sluiting van Ford Genk, de tweede door fors banenverlies bij het staalbedrijf ArcelorMittal. 

Di Rupo heeft blijkbaar zijn slag thuisgehaald, want volgens hem krijgen Limburg en Luik elk 66,5 miiljoen euro Europese steun in plaats van de 50 miljoen waarvan eerst sprake was. Anderzijds zouden de andere provincies dan weer moeten inleveren.

De premier heeft het ook voor mekaar gekregen dat ons land 80 miljoen euro krijgt voor plattelandsontwikkeling. Dat is 10 miljoen meer dan in een eerste ontwerp. Tenslotte is de vermindering van de douane-inkomsten die België mag houden, beperkt tot 5%. In totaal daalt de Belgische bijdrage aan de EU-begroting met 70 miljoen euro, zegt Di Rupo.

Toch is Di Rupo niet laaiend enthousiast als het gaat over de EU-begroting zelf. "We hebben een kans gemist om een sterker Europa uit te bouwen. Globaal blijft het budget teleurstellend", aldus de premier. Hij betreurt het dat de EU een erg beperkte ambitie heeft om groei en banen aan te zwengelen. 

Gemengde gevoelens bij Kris Peeters

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) reageert verheugd op de Europese steun voor de provincie Limburg en bedankt premier Di Rupo voor zijn steun. Peeters is ook erg in zijn nopjes met het extra geld voor onderzoek, ontwikkeling, mobiliteit en de trans-Europese netwerken.

Peeters is dan weer teleurgesteld omdat Vlaanderen het nu met minder landbouw- en cohesiesteun zal moeten doen, al wordt dat voor een deel gecompenseerd door extra middelen voor plattelandsontwikkeling.

Globaal gezien vindt Peeters het akkoord "het best haalbare", maar toch had hij graag een iets ambitieuzere begroting gehad. Toch is ook de focus op groei en jobs komen liggen, aldus de Vlaamse regeringsleider.