Europees Parlement laat zijn tanden zien

Het akkoord over de Europese meerjarenbegroting is nog niet rond en het Europees Parlement toont zijn tanden. Voorzitter Martin Schulz en parlementslid Jean-Luc Dehaene waarschuwen dat de kans groot is dat het parlement de begroting afwijst.

In Brussel is de Europese top over de meerjarenbegroting 2014-2020 nog altijd aan de gang. De voorbije nacht hebben de leiders maar even samen vergaderd, er is vooral veel bilateraal overleg geweest, telkens tussen twee partijen dus. Sinds 6.30 uur zitten de staatshoofden en regeringsleiders opnieuw samen.

De rol van het Europees Parlement is in de hele begrotingsdiscussie niet zonder belang. Voor het eerst moet het Europees Parlement namelijk zijn goedkeuring geven aan de meerjarenbegroting. Parlementsvoorzitter Martin Schulz sprak vannacht niet mis te verstane woorden: "Als het parlement de begroting onvoldoende vindt, wordt die gewoon weggestemd. We kunnen wel aanvaarden dat er wordt bespaard, maar we zullen nooit accepteren dat de Europese Unie financieel wordt geamputeerd."

En dat die kans op een njet in het Europees Parlement niet onbestaande is, is wel duidelijk. Dit is de "meest achterwaartse" meerjarenbegroting in de geschiedenis van de Europese Unie, aldus Schulz. Daarmee doelt hij op het feit dat er door de vele geplande besparingen geen sprong naar de toekomst gemaakt wordt, maar integendeel een stap achteruit gezet.

De nieuwe meerjarenbegroting hoeft in haar huidige vorm dus niet te rekenen op het noodzakelijke fiat van het Europees Parlement. Er is een procedure opgestart die ertoe moet leiden dat de stemming in het halfrond geheim zal zijn.

"Houding van Europese Raad schizofreen"

Dat het parlement bijzonder kritisch zal zijn voor de meerjarenbegroting, laat ook Europees parlementslid Jean-Luc Dehaene blijken. "Aan de ene kant heeft de Europese Raad (de vergadering van de 27 staatshoofden en regeringsleiders, red.) Europa 2020 goedgekeurd. Een grensoverschrijdend project rond innovatie, research, grote infrastructuurwerken... dat ook groei en tewerkstelling tot stand moet brengen. Maar als het erop aankomt om daar financiële middelen voor vrij te maken, geeft die Europese Raad niet thuis. Een beetje schizofreen."

"Het parlement aanvaardt wel dat ook Europa moet besparen, maar wat men nu aan het doen is, dat zie je in geen enkel land. Men wil het niveau terugbrengen tot dat van 2005 of 2008. Europa zou een bevriezing van het uitgavenniveau kunnen aanvaarden, maar niet dat men nog eens gaat verminderen. Met wat ik er tot nu toe van gehoord heb, vermoed ik dat je binnen het parlement wel een meerderheid vindt om neen te zeggen."

Dehaene heeft nog een ander punt van kritiek. "Er moet een begroting voor zeven jaar opgesteld worden, van 2014 tot en met 2020. Dit Europees Parlement heeft echter nog maar één jaar voor de boeg. Dan ben je uiteindelijk misschien nog beter af met nog twee jaar elk jaar een begroting op te stellen, en dan de nieuwe Commissie, het nieuwe Parlement te laten zoeken naar een oplossing."