Veel minder studenten beginnen aan lerarenopleiding

In twee jaar tijd is het aantal studenten dat begint aan de lerarenopleiding op een hogeschool met 9 procent gedaald. Dat is een daling met bijna 600 studenten, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs die Het Nieuwsblad kon inkijken.
BELGA/ARNOLD

Het gaat om studenten die aan de slag willen in het basis- of lager middelbaar onderwijs. Zij zouden het onder meer moeilijk hebben met het imago van het beroep. "Het respect dat de leraar vroeger sowieso had, is er niet meer", zegt Raymonda Verdyck, topvrouw van het gemeenschapsonderwijs (GO!) in Het Nieuwsblad.

Jan Swerts, docent aan de lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Limburg, vindt dat de sérieux verdwenen is die rond de opleiding hing. "Niet alleen de kwaliteit van de instroom daalt, de kwaliteit van de uitstroom is navenant. Nieuwbakken leerkrachten hebben niet altijd het niveau om hun leerlingen aan te kunnen. Meer en meer horen we dat leerlingen hun leerkrachten overklassen."

Maar ook de discussies binnen het onderwijs zelf spelen een rol, denkt pedagoog Pedro De Bruyckere. "Door die discussies is het onduidelijk welke richting men uit wil met het onderwijs, wat vragen oproept bij studenten. Ze stellen zich dan ook bewuster de vraag: wil ik dit wel?"

Niet alleen zijn studenten minder geneigd om aan een lerarenopleiding te beginnen, ook 1 op de 3 nieuwe leerkrachten houdt het na 5 jaar al voor bekeken.