Vlaamse regering eist stipter spoorvervoer

De Vlaamse regering eist dat het spoorvervoer in ons land stipter verloopt. Een eerste grote denkoefening over de Vlaamse spoorstrategie leverde 51 projecten op die prioriteit moeten krijgen. Het gaat onder meer om de verbetering van de verbinding tussen Antwerpen en Gent.

De uitbouw van een Vlaamse spoorstrategie maakt deel uit van het Vlaams regeerakkoord. De bedoeling van de denkoefening was om de Vlaamse noden en prioriteiten rond het spoor vorm te geven. Centraal daarin staat dat het spoorvervoer "stipt, betrouwbaar en veilig" moet zijn.

De prioriteiten gaan onder meer over wegwerken van een aantal knelpunten, zoals het verbeteren van de verbinding tussen Antwerpen en Gent en het uitbreiden van de capaciteit, bijvoorbeeld het GEN-netwerk rond Brussel of de tweede spoorontsluiting voor de haven van Antwerpen. En de spoorwegen en de openbare vervoersmaatschappij De Lijn moeten beter op mekaar aansluiten, luidt het. "Nu is het vaak zo dat de NMBS nieuwe plannen lanceert en dat De Lijn zich daaraan moet aanpassen. We zouden beter werken aan geïntegreerde plannen", zegt minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V).

Om dat alles waar te maken gaat de Vlaamse regering praten met de NMBS. Een aantal van die Vlaamse spoorprioriteiten laten immers al lang op zich wachten. Zo was de uitbreiding naar een derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent al voorzien in het vorige NMBS-meerjarenplan (2000-2012). Het is de bedoeling dat het Vlaamse spoorplan de basis vormt voor de nieuwe onderhandelingen over het nieuwe investeringsplan van de NMBS voor de periode 2013-2025.