Bejaarde vrouw uit Leuven schuldig aan moord

Het Leuvense hof van assisen heeft een 74-jarige vrouw schuldig bevonden aan de moord op een 69-jarige man bijna 14 jaar geleden. Voor een andere moord is ze vrijgesproken. Maandag wordt de strafmaat bepaald.

De 74-jarige Jeanine Steeno werd schuldig bevonden aan de moord op Roger Debuysere (69) op 15 oktober 1999. De jury baseerde zich daarvoor op de vaststellingen van de wetsdokter, de toxicoloog en de verbalisanten die het lichaam van Debuysere aantroffen.

Die oordeelden dat de man gestorven is doordat een plastic zak rond zijn hoofd was gebonden. Met de hoeveelheid alcohol die hij in zijn lichaam had, kon hij de handelingen, die leidden tot zijn dood, niet meer zelf uitvoeren. Getuigen hadden eerder verklaard dat hij in dronken toestand handelingsonbekwaam was.

De aangetroffen verwondingen aan de tongspier wezen erop dat de mond van Roger krachtig werd toegeduwd om zijn dood te versnellen, oordeelde de jury. "Hij had geen reden om zelfmoord te plegen. Jeanine daarentegen had zijn woning zo ingericht dat het op zelfmoord leek. Jeanine kon op 15 oktober 's namiddags meermaals zijn woning betreden gezien ze er de sleutel van had. De verschillende verklaringen die ze daaromtrent aflegde, waren onjuist. Ze contacteerde pas na geruime tijd de hulpdiensten en probeerde hem niet te reanimeren, ondanks het feit dat ze een verpleegster was", las voorzitter Peter Hartoch uit het vonnis voor.

De voorbedachtheid was volgens de volksjury bewezen omdat Roger pas zes dagen voor zijn dood zijn testament had veranderd in het voordeel van Jeanine ten nadele van de door hem zo geliefde kleinzoon Yannick. De vrouw was volgens de jury echter niet van plan om met Roger een duurzame relatie op te bouwen, gezien ze verschillende relaties had in Antwerpen.

Steeno werd wel vrijgesproken voor een andere moord, op Martinus Bergman, omdat daarvoor geen materieel bewijs in het dossier te vinden was. Toen voorzitter Hartoch Jeanine vroeg of ze alles had begrepen, antwoordde ze: "Half. Ik blijf erbij, ik heb niks gedaan."