"Autonomie van de gemeente om dit te bepalen"

De Gentse schepen voor Burgerzaken Sofie Bracke (Open VLD) vreest voor een migratiestroom naar de andere steden door het verhoogde inschrijvingsgeld aan het Antwerpse vreemdelingenloket en had dit liever in overleg zien gebeuren, maar de Antwerpse schepen voor Sociale Zaken en Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) verdedigde in "De zevende dag" haar beleid.

Nieuwkomers met een verblijfsvergunning die zich in Antwerpen willen vestigen, moeten voortaan 250 euro betalen als ze zich inschrijven aan het vreemdelingenloket. Een forse stijging, want tot nu toe was dat 17 euro.

De Gentse schepen voor Burgerzaken Sofie Bracke (foto in tekst) zag die beslissing met lede ogen aan. In "De zevende dag" formuleerde ze drie belangrijke bezwaren. Ten eerste vreest Bracke dat het hogere inschrijvingsgeld tot bijkomende migratiestromen naar andere steden, zoals de hare, zal leiden. "Dit is niet zinvol en wij zijn daar bezorgd over."

Bracke had liever gezien dat er overleg was gepleegd met de andere centrumsteden en verwees ook naar het buitenland, waar er op een hoger niveau wetgeving daaromtrent is gemaakt. "De kostprijs van de inschrijving moet deel uitmaken van een breder debat."

Homans (foto bovenaan) wees er echter op dat het "de autonomie van de gemeente" is om het inschrijvingsgeld te bepalen. In overleg of wetgeving op een hoger niveau ziet Homans geen graten, maar ze wees er op dat haar partijgenoot en Kamerlid Theo Francken daarover al voorstellen heeft ingediend, "maar de federale overheid wil niet mee". "Daarom hebben we in Antwerpen beslist om de kosten door te rekenen aan wie de kosten maakt."

Een tweede bezwaar van Bracke is dat de inschrijving en het uitreiken van documenten een kerntaak is van de lokale besturen en dat die diensten dus gratis zouden moeten zijn, want de inwoners betalen er belastingen voor. Volgens Homans gaat het echter om meer dan gewone dienstverlening.

Discriminatie?

Ten slotte wees Bracke erop dat de kosten doorrekenen aan één bepaalde bevolkingsgroep mogelijk discriminerend is. Homans benadrukte echter dat het stadsbestuur niemand viseert. "Dit geldt ook voor Nederlanders, Duitsers, Fransen. Iedereen die van nature geen Belg is en zich wil inschrijven."

Homans vreest niet dat de stad Antwerpen op de vingers getikt zal worden voor discriminatie. "Dit bestaat in andere landen al jaren. Bovendien hanteren we een objectief criterium: is er dossierlast of niet? We hebben ook een humane vrijstelling, bijvoorbeeld als men erkend is als vluchteling."

Bracke en haar Gentse collega's zijn in elk geval niet van plan om het Antwerpse voorbeeld te volgen. "Het is niet onze bedoeling om dat op die manier aan te pakken." Ze zou het wel zinvol vinden om daar met de dertien centrumsteden over te praten en bijkomende signalen naar de hogere overheid te sturen.