"Dit is helemaal geen knauw voor ons moreel gezag"

De Morgen publiceert vandaag een nota waaruit blijkt dat de christelijke arbeidersbeweging ACW gebruikmaakt van de notionele intrestaftrek. Maar ACW-topman Patrick Develtere ziet geen probleem. "We onderzoeken of we op die manier minder jobs moeten laten wegvloeien." De N-VA is "verbijsterd".

"ACW gebruikt belastingtrucs die het zelf afkeurt. Christelijke vakbond ACV verwerpt notionele intrestaftrek, koepelorganisatie ACW maakt er gretig gebruik van", is de opener van De Morgen.

Het ACW kreeg 110 miljoen euro voor de afkoop van zijn winstbewijzen van Belfius. Uit een interne nota die De Morgen kon inkijken, blijkt dat het ACW berekende hoe het dat bedrag fiscaal zo gunstig mogelijk kon benutten. De nota dateert van 6 februari, dus voordat de N-VA het ACW beschuldigde van fiscale fraude, en was bestemd voor een select kransje ACW-secretarissen, schrijft De Morgen.

Volgens de nota verloopt de hele transactie via de coöperatieve vennootschap Sociaal Engagement. Een constante in de verschillende scenario's is dat Sociaal Engagement dankzij de miljoenen uit de deal met Belfius kan rekenen op een forse toename van de notionele intrestaftrek. Het fiscale voordeel neemt toe van 388.000 euro tot ruim 2,3 miljoen.

ACW-topman Patrick Develtere betreurt in "De ochtend" dat deze "tijdelijke" nota de wereld ingestuurd wordt. "Ik weet niet hoe de journalist aan de nota geraakt is. Hij kan hem gehackt hebben."

"Wij hebben niets te verbergen"

Het systeem is perfect wettelijk, alleen haalde de vakbond ACV, die deel uitmaakt van het ACW, altijd zwaar uit naar de notionele intrestaftrek. Vooral omdat dit "vrijblijvende cadeau voor de bedrijven" niet gekoppeld is aan jobcreatie. Maar Develtere ziet dat anders.

"Als het ACV kritiek heeft op de notionele intrestaftrek, dan heeft dat te maken met het feit dat bedrijven die vaak gebruiken voor winstmaximalisatie. Dit is zeker niet wat wij aan het doen zijn", zei Develtere in "De ochtend". "Wij hebben in die nota melding gemaakt van de mogelijkheid van twee jaar notionele intrestaftrek. Twee jaar van de vijftien. Met de uitsluitende bedoeling te onderzoeken of we op die manier minder jobs moeten laten wegvloeien."

"De BBI mag gerust deze en volgende nota's inzien. Wij hebben niets te verbergen", aldus Develtere. "Dit is helemaal geen knauw voor ons moreel gezag. Wij mogen toch de wetgeving volgen en alles doen om ons personeel te behouden."

Ook CD&V-minister van Financiën Steven Vanackere wijst erop dat de notionele intrestaftrek "een wettelijk verankerde realiteit" is.

N-VA is "verbijsterd", Peeters waarschuwt

De N-VA is "verbijsterd" dat het ACW de notionele intrestaftrek wil gebruiken op 110 miljoen euro belastinggeld die de organisatie ontving van Belfius voor de afkoop van de winstbewijzen.

"Daaruit blijkt eens te meer de fundamentele oneerlijkheid van de ACW-top in dit dossier, ten koste van hun eigen vrijwilligers, de Arco-coöperanten en de belastingbetaler", stelt de partij in een reactie op het uitlekken van een interne nota.

"Eens te meer gebruikt het ACW dezelfde fiscale mechanismen waarvoor het anderen met de vinger wijst. Voor het ACW blijft gelden: doe wat wij zeggen, niet wat wij doen. Welke geloofwaardigheid hebben deze mensen nog? De vraag stellen is ze beantwoorden", stelt Kamerlid Peter Dedecker, die eerder aanklaagde dat het ACW in het verleden alles deed om belastingen te ontwijken.

Hij stelt nu vast dat het ACW van plan is de komende jaren amper tot geen belastingen te betalen op de afgekochte winstbewijzen. "Met deze optimalisatie van de inkomsten plant de ACW-top bovendien om het eigen personeel massaal af te danken. Nochtans was voor het ACW de notionele intrestaftrek enkel aanvaardbaar als deze gebruikt werd voor jobcreatie. Dat afvloeiingen absoluut noodzakelijk zouden zijn, valt overigens te betwijfelen", stelt de N-VA nog.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) laat op zijn beurt weten dat het "debat vorige week nog ging over fraude en schriftvervalsing, maar dat dit intussen is verschoven naar de vraag of bepaalde organisaties de fiscale regels mogen toepassen", zegt Peeters. "Al wie het middenveld meent te destabiliseren, schat het belang van de vrijwilligers onvoldoende in."