ACV: "Wij zijn niet tegen notionele interestaftrek"

De christelijke vakbond ACV laat weten niet tegen de notionele interestaftrek te zijn. Dat is een reactie op de discussie rond het ACW, de koepel boven het ACV, die gebruik zou willen maken van de - legale - techniek om minder belastingen te betalen door het eigen vermogen te herinvesteren.

Het nieuws dat het ACW gebruik zou gaan maken van de notionele interestaftrek om minder belastingen te moeten betalen op de opbrengst van de winstbewijzen van Belfius doet heel wat stof opwaaien. Onder meer omdat het ACV, de vakbond die onder het ACW valt, dat altijd zou hebben afgekeurd. Maar dat ontkent het ACV zelf.

"Wij hebben ons nooit uitgesproken tegen de notionele interestaftrek", laat het ACV weten. "Net omdat een financiering uit eigen vermogen niet ongelijk mag worden behandeld ten op zichte van financiering met geleend kapitaal." Het ACV is wel tegen het oneigenlijk gebruik van de notionele interestaftrek, die dient om zo veel mogelijk winst te maken.