Raul Castro kondigt aftreden aan in 2018

In Cuba heeft president Raul Castro aangekondigd dat hij in 2018 zal aftreden. Castro is gisteren herverkozen als president van de staatsraad, het hoogste uitvoerende orgaan van Cuba. Het is de eerste keer dat hij een datum plakt op zijn aftreden. De 81-jarige broer van Fidel deed tijdens zijn inauguratiespeech nog enkele opmerkelijke aankondigingen.

Castro maakte het nieuws bekend tijdens de jaarlijkse openingszitting van het Volkscongres in Havana. "Dit wordt mijn laatste termijn", zei hij met krachtige stem. Maar hij maakte meteen ook duidelijk dat het geenszins de bedoeling is om meteen ook komaf te maken met het socialisme.

"Ik ben niet verkozen om het kapitalisme terug te brengen in Cuba. Ik ben verkozen om het socialisme te verdedigen, in stand te houden en het te vervolmaken."

Castro had eerder al laten verstaan dat hij vond dat de functie van president maximaal twee termijnen kon worden uitgeoefend. Castro duidde meteen ook een nieuwe nummer twee en officiële opvolger aan, de 52-jarige Miguel Diaz-Canel. De ingenieur elektronica en voormalig minister van Hoger Onderwijs is meteen ook de eerste niet-revolutionair die tot de hoogste politieke regionen doordringt.

Castro herhaalde zijn voornemen om alle politieke ambten - inclusief het presidentschap - tot twee termijnen te beperken. De aankondiging is des te opmerkelijker omdat Cuba al sinds de revolutie van 1959 geen andere leiders kende dan Fidel en zijn broer Raul nu. De president wil ook dat er maximumleeftijd komt voor alle politieke ambten.

Overigens maakte ook Rauls oudere broer en historische leider Fidel Castro nog eens zijn opwachting (kleine foto). Het ging om het tweede bezoek van de 86-jarige Castro aan het Volkscongres sinds hij in 2006 ziek werd en de macht overliet aan zijn broer Raul. Beiden kregen een warm applaus van de ruim 600 volksvertegenwoordigers.