Vanackere: "Geen verslapping in 2013"

Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) wil niet weten van een "verslapping" van de begroting. In "De ochtend" reageerde hij op uitspraken van onder meer PS-minister Laurette Onkelinx dat de begroting eventueel wat versoepeld zou moeten worden: "Zolang ze het niet toepast op deze begroting, is het voor mij goed."

Vanackere beseft dat er ook buiten ons land mensen zijn die zich afvragen of er geen gevaar is dat overdreven sanering de groei zou kunnen afremmen. "In het kader van de freedom of speech mag je zoiets zeggen", reageerde hij in "De ochtend".

Maar als vicepremier rekent Vanackere er naar eigen zeggen op dat "ook Onkelinx bereid is te zeggen dat we straks een job te doen hebben, namelijk ervoor zorgen dat de begroting 2013 netjes afgeleverd wordt met een structurele verbetering, net zoals vorig jaar, van 0,75 procent".

Dat is volgens Vanckere de enige manier "om Europa op een positieve manier naar ons te laten blijven kijken". "Wat mij betreft, stopt daar het verhaal. Als men een mening heeft, tot daar aan toe, maar het werk dat we te doen hebben, is zorgen dat de begroting weer recht komt."

Vanackere wil niet weten van een "verslapping" en sluit uit dat er een "minder sterke begroting" neergezet zou worden. Wat de begroting van 2014 betreft, benadrukt hij dat er wel naar een andere verdeling van de inkomsten en uitgaven gekeken kan worden. "Daar zullen we ongetwijfeld een nieuwe inspanning moeten doen."

Op 6 maart beginnen de federale ministers aan de begrotingscontrole.