68 magistraten vechten BHV-hervormingen aan

Liefst 68 magistraten, onder wie bekende onderzoeksrechters en openbaar aanklagers, stappen naar het Grondwettelijk Hof om de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te vernietigen. Dat schrijft De Tijd, die twee verzoekschriften kon inkijken.

De magistraten hekelen vooral de nieuwe opdeling van de Brusselse rechtbanken, met 80 procent Franstalige rechters en slechts 20 procent Nederlandstalige. Ze vrezen dat de Nederlandstalige rechtszaken en gerechtelijke onderzoeken in een chaos zullen verzanden. De vrees bestaat dat er niet meer binnen een redelijke termijn kan berecht worden. Ook de goede werking van het openbaar ministerie zou door de gekunstelde splitsing op de helling staan.

Bij de indieners zitten onder meer de voorzitster van de Brusselse arbeidsrechtbank Gaby Van den Bossche, twee van haar ondervoorzitsters en zes ondervoorzitters van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Er zitten ook bekende namen bij, zoals de Brusselse onderzoeksrechters Jeroen Burm, bekend van zijn onderzoek naar de val van Fortis, en Colette Callewaert, die het gerechtelijk onderzoek leidt naar seksueel misbruik in de kerk.

En bij de openbaar aanklagers vinden we onder meer de bekende parketwoordvoerder Jos Colpin, alsook Pim Van Walleghem, nu substituut-procureur-generaal in Brussel en in een vorig leven adviseur van ex-premier Yves Leterme (CD&V).

De magistraten die de twee verzoekschriften hebben ingediend worden allemaal vertegenwoordigd door de grondwetspecialist Stefan Sottiaux. Ze sluiten zich aan bij de procedure die al in november was opgestart door de Vlaamse advocatuur. En ook Vlaams Belang en de N-VA zijn naar het Grondwettelijk Hof getrokken om de hervorming aan te vechten.