"Andere leiders zoals Hitler en Pol Pot deden dat ook"

Het schrappen van het woord "allochtoon" uit het Gentse bestuursakkoord doet de plaatselijke N-VA denken aan Hitler, Napoleon en Pol Pot, zo bleek gisteren tijdens de gemeenteraad. Het Gentse stadsbestuur en de rest van de gemeenteraad wisten niet wat ze hoorden.

De Gentse N-VA vroeg zich tijdens de gemeenteraad af of het schrappen van het woord "allochtoon" wel verstandig is. Volgens de partij heeft die maatregel veel weg van een dictatoriale beslissing. Woorden die niet meer worden gebruikt, verdwijnen volgens de fractie vanzelf en daarom is het niet nodig om het woord te verbieden.

"Andere leiders uit de geschiedenis zoals Hitler, Napoleon en Pol Pot deden dat ook", zei N-VA-fractieleider Isabelle De Clercq (foto in tekst). De opmerking lokte heel wat gelach en verbaasde reacties uit bij het stadsbestuur en de andere gemeenteraadsleden. De Clercq voegde er vervolgens wel aan toe dat ze het bestuur daarom niet met bovengenoemde figuren wilde vergelijken.

Schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (SP.A) antwoordde dat het normaal is dat termen doorheen de geschiedenis veranderen, wijzigen of geschrapt worden en dat de maatregel een symbolische actie is van het stadsbestuur om te benadrukken dat elke Gentenaar gelijk is. Integratie is volgens de schepen een oneindig verhaal waarbij stigmatisering tot niets leidt en het woord "allochtoon" dus overbodig is.