De Gelder: "Procureur lacht ook met foto's Van Raemdonck"

Dag 3 op het proces-De Gelder gaat over de moord op het eerste slachtoffer van De Gelder, de 73-jarige Elza Van Raemdonck uit Vrasene. De politie en de inspecteurs van het labo dat het sporenonderzoek heeft gedaan ter plekke, vertelden welke vaststellingen ze hebben gedaan. Aan De Gelder werden nog details gevraagd over zijn aanval op de vrouw, maar hij weigert te antwoorden "omdat ik niet te intimiderend wil zijn voor de nabestaanden". De man van het slachtoffer was toen net binnengekomen.

De hele voormiddag stond in het teken van het politie- en sporenonderzoek in het huis van het slachtoffer (meer uitleg hieronder). Daarna wil advocaat Jef Vermassen, die de man van het slachtoffer Jozef Heyrman vertegenwoordigt, weten hoe het komt dat het lichaam van Elza Van Raemdonck (foto links onder) aan de rechterkant van het bed ligt, terwijl de watermeter - De Gelders smoes om binnen te geraken - aan de linkerkant staat. Vermassen vraagt in naam van de familie aan De Gelder meer duidelijkheid over hoe de aanval precies gebeurd is.

De Gelder antwoordt: "Uit respect voor de burgerlijke partijen zal ik daar niet op antwoorden, ik wil niet te intimiderend overkomen."

Voorzitter Defoort dringt aan om toch te antwoorden: "En uw verklaringen gisteren daarover. Over hoe u uw hand op haar mond hebt gehouden en dan gestoken hebt in de hals."

"Ik ga daar niet meer op ingaan", antwoordt De Gelder met enige arrogantie in de stem. "Mag ik nog een vraag aan die mensen (de getuigen van het labo, red.) stellen?"

Defoort: "Neen, je moet die vraag eerst aan mij stellen, maar ik heb een vraag voor u. Waarom wil u niet antwoorden?" De Gelder: "Ik zal dat te gepasten tijde zeggen. Als ik daaraan toe ben. Ik zal ze tijdig en persoonlijk spreken." Defoort: "Wat is uw gevoel nu?" De Gelder: "Ik ga daar niet op ingaan."

Meester Van Roeyen, advocaat van enkele familieleden van Elza Van Raemdonck, stelt vast dat De Gelder "geen spoor van emotie toont". "Doen die beelden u iets?" De Gelder: "Dat doet mij hetzelfde als wat het de procureur doet. Die zit daar ook mee te lachen." De procureur-generaal Yves Van Den Berge zegt enigszins verontwaardigd: "Laat het sereen verlopen, alsof ik hier zou zitten te lachen. Ik doe niet mee aan die spelletjes."

Een reservejurylid vraagt nog aan De Gelder waarom hij niet wil antwoorden op de vraag van de nabestaanden. "Hoe kunnen we hem anders beoordelen?" Voorzitter Defoort: "Je kan conclusies trekken uit de manier waarop hij denkt zijn eigen proces te moeten voeren."

Politie getuigt over de eerste vaststellingen

De eerste twee getuigen, Gert Van Den Hende en Marc De Jonghe, nemen op eigen verzoek samen met woord, "omdat we anders twee keer hetzelfde moeten zeggen". De hoofdinspecteur en commissaris van de politie van Beveren waren als eerste ter plaatse ten huize Heyrman-Van Raemdonck, nadat de huisarts van het gezin de politie had gecontacteerd.

"Er was enorm veel volk aanwezig toen we daar aankwamen", zegt Van Den Hende. Hij heeft samen met zijn collega meteen het erf afgezet zodat niemand meer op het erf zou komen.

"Onze eerste bekommernis was het erf sporenvrij te houden", zegt De Jonghe. "We hadden ook de opdracht gekregen om haar man, Jozef Heyrman, af te zonderen omdat hij kroongetuige was."

De piste roofmoord kon onmiddellijk worden uitgesloten. Nadat de dokter had vastgesteld dat het om een verdacht overlijden ging, heeft de man van Elza Van Raemdonck onmiddellijk gecontroleerd of er iets weg was. "Er waren geen braakpogingen en er was niets weg. De woning lag er heel netjes bij", aldus de hoofdinspecteur.

Vermassen scherp voor de politie

De advocaat van de man, Jef Vermassen (foto links onder, Vermassen vanochtend), stelt dat de politie zeer hard is geweest voor Jozef Heyrman. "Was het nu echt nodig om te vragen wanneer ze voor de laatste keer seks hebben gehad? En hoe dat dan precies is gebeurd", vraagt Vermassen.

Voorzitter van het hof Koen Defoort wijst Vermassen terecht: "Het is niet vreemd dat een dergelijke vraag wordt gesteld tijdens een verhoor. Dat weet u van uw andere zaken."

Vermassen kent wel een medestander in meester Van Roeyen, advocaat van de nabestaanden van Van Raemdonck. Tegen de politie: "U kan niet ontkennen dat het verhoor van de heer Heyrman langdurig en zeer scherp is geweest."

De politie verdedigt zich en zegt dat de heer Heyrman zich zeer waardig heeft gedragen tijdens de verhoren en dat hij verhoord is als kroongetuige, nooit als verdachte. "Ik heb de verhoorders de opdracht gegeven om hem te verhoren als kroongetuige en niet als verdachte. Maar misschien hebben zij dat toch gedaan. De man is inderdaad heel langdurig verhoord", zegt de hoofdinspecteur.

Uitvoerige uitleg van het huis van het gezin

De volgende getuigen zijn drie personen van het afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie en het labo van de technische en wetenschappelijke politie. Zij onderzoeken op de plaats van het delict naar sporen die kunnen leiden tot de oplossing van de moord. De drie getuigen overlopen het dossier dat ze hebben opgesteld op basis van hun bevindingen.

In het dossier zitten foto's van de woning, de getuigen waarschuwen dat de foto's schokkend kunnen zijn voor de familie en nabestaanden, vooral de slaapkamer waar Van Raemdonck is teruggevonden. Voordat de getuigen aan het woord kwamen, had raadsheer Vermassen gevraagd om te verwittigen wanneer de foto's getoond zouden worden.

In de slaapkamer is een voetspoor gevonden, dat later van Kim De Gelder bleek te zijn. Er zijn ook bloedsporen gevonden. "Het lichaam lag uitgestrekt op de rug. Het rechterbeen was volledig gestrekt, terwijl het linkerbeen licht geplooid was. De rechterschouder steunde tegen de plank van het bed", beschrijft een van de hoofdinspecteurs.

Voorzitter van het hof Defoort onderbreekt om aan te stippen dat de huisarts heeft gezegd dat hij het lichaam licht gemanipuleerd heeft om te controleren of de vrouw dood was. De hoofdinspecteur beschrijft daarna de verwondingen op het lichaam. Kim de Gelder wendt even het hoofd af wanneer die foto's te zien zijn.

Na de uiteenzetting van de politie legt het labo uit welke sporen er in de woning zijn aangetroffen en welke testen er zijn uitgevoerd. Het gaat vooral om (mogelijke) bloedsporen die zich in de verschillende kamers bevinden.

BELGA/DOPPAGNE

Man van Van Raemdonck komt toch naar zitting

Rond 10.40 uur is Jozef Heyrman, de echtgenoot van Elza Van Raemdonck, aangekomen in assisenzaal. Op dat moment is het labo aan het uitleggen welke (bloed)sporen er zijn gevonden in het huis, met fotomateriaal. Hij wordt bijgestaan door slachtofferhulp. Morgen wordt Heyrman zelf ondervraagd.

Vezelonderzoek

Op het slachtoffer en dader is een vezelonderzoek en een textielonderzoek gebeurd. Vezels op de kledij worden dankzij tapes (soort plakband) van de kledij gehaald. Er wordt ook gekeken naar de beschadigingen van de kledij, daaruit kan onder meer afgeleid worden welk soort wapen is gebruikt.

"De meeste beschadigingen in de kledij van het slachtoffer wijzen op een mes met 1 lemet, het mes is glad en heeft geen tanden", zegt Kris De Wael van het NICC, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.

Na de uiteenzetting van De Wael is het weer tijd voor vragen van de procureur-generaal, de verdediging en de burgerlijke partijen. Die laatsten zijn vooral geïnteresseerd in de vele jeansvezels die op het rechteronderbeen van Elza Van Raemdonck zijn gevonden. 

"Waarschijnlijk heeft de verdachte met zijn been op het onderbeen van het slachtoffer gezeten of gesteund?", vraagt procureur-generaal Van Den Berge. De Wael beaamt dat dit mogelijkheden zijn. Van Den Berge stelt dezelfde vraag aan De Gelder. "Ik verwijs door naar meneer De Wael, dat is zijn vakgebied."

"Een andere hypothese is een beenveeg, zoals in Fabeltjesland", zegt advocaat Vermassen. "Is dat gebeurd?" Nadat de voorzitter van het hof de vraag opnieuw heeft moeten stellen aan De Gelder, ontkent die.

Nog een andere hypothese is dat de vezeloverdracht is gebeurd toen De Gelder ging controleren of het slachtoffer dood was. Weer moet de voorzitter de vraag voor De Gelder herhalen. Zijn antwoord: "Dat is mogelijk".