EU onderzoekt de Antwerpse "vreemdelingentaks"

De Europese Commissie onderzoekt of de nieuwe Antwerpse vreemdelingentaks in strijd is met de Europese wetgeving. Niet-Belgen die zich voor het eerst inschrijven bij het vreemdelingenloket in Antwerpen, zullen vanaf mei 250 euro in plaats van 17 euro moeten betalen om de dossierkosten te dekken.

De Europese Commissaris van Justitie, Viviane Reding wil nu weten of dit niet ingaat tegen het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie.

Mensenrechtenorganisaties hebben de beslissing al afgekeurd, omdat die volgens hen een voorbeeld van discriminatie is.

"Vreemdelingentaks" goedgekeurd

De Antwerpse gemeenteraad heeft gisteravond de zogenoemde vreemdelingentaks goedgekeurd, de inschrijvingsretributie voor nieuwkomers van vreemde origine.

Het Antwerpse schepencollege besliste begin februari dat nieuwkomers met een verblijfsvergunning die zich in Antwerpen willen vestigen, 250 euro zullen moeten betalen wanneer ze zich inschrijven aan het vreemdelingenloket. Tot nu kostte die inschrijving 17 euro. Het bestuur verantwoordde de prijsverhoging door de hoge dossierkosten die aan een inschrijving verbonden zijn.

Antwerpen is de eerste stad in ons land die zo'n hoog inschrijvingsgeld vraagt. Tegen de maatregel kwam heel wat kritiek, onder meer van steden als Gent en Mechelen, die vrezen dat het hogere inschrijvingsgeld in Antwerpen zal leiden tot een grotere migratiestroom naar hen.

Groen en PVDA+ overwegen klacht

De Antwerpse gemeenteraad keurde gisteren de verhoogde inschrijving goed met 34 stemmen voor en 19 tegen. Vanuit de oppositie kwam enkel van Vlaams Belang steun. De andere oppositiepartijen - SP.A, Groen en PVDA+ - brachten morele en juridische tegenbezwaren naar voren.

Yasmine Kherbache, fractieleidster van de Antwerpse SP.A, betreurde dat het nieuwe bestuur niet gewacht heeft op het uitvoeren van het federaal regeerakkoord, waar gewag wordt gemaakt van een centraal aanmeldingsregister dat de steden zou ontlasten. Daarnaast zijn er volgens Kherbache heel wat juridische bezwaren. "Volgens een wet van 1968 mag u geen onderscheid maken tussen Belgen en niet-Belgen voor een dergelijke retributie", zei ze.

Ook Mie Branders (PVDA+) en Meyrem Almaci (Groen) hadden naast morele eveneens juridische tegenargumenten. "Als elke gemeente dit doet, hebt u wel degelijk een probleem met Europa", zei Almaci, die alvast aankondigde een klacht te zullen indienen bij de gouverneur. Branders overweegt eveneens juridische stappen en noemde de retributie een gevaarlijk precedent. "Dit is een eerste zet in de afbouw van de openbare dienstverlening."

"Waarom kan het niet in Antwerpen?"

De Antwerpse schepen van Loketten Liesbeth Homans (N-VA) verdedigde het nieuwe reglement uitgebreid. "We zijn heel goed juridisch geïnformeerd. Het gaat hier om een specifieke vrijwillige dienstverlening, die mensen zijn immers niet verplicht om zich in Antwerpen in te schrijven", aldus Homans. "Bovendien kan het blijkbaar wel in Frankrijk en Nederland, dus waarom niet in Antwerpen?".

Homans maakte zich sterk dat het reglement alle klachten die ertegen ingediend zouden worden, kan overleven. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) beëindigde uiteindelijk als gemeenteraadsvoorzitter na twee rondes van vragen en antwoorden het debat, tot ongenoegen van Almaci.