Ook Open VLD wil nu antwoorden van het ACW

Net als de Franstalige MR dreigen de Vlaamse liberalen nu met een parlementscommissie die meer duidelijkheid moet brengen over wat er misloopt bij het ACW, meer bepaald in de relaties met overheidsbank Belfius. Kamerlid Luk Van Biesen zei in "Terzake" dat hij duidelijke antwoorden wil van minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V).

"Wij gaan alles onderzoeken", zegt Van Biesen. "Wij hopen nog altijd dat zij duidelijk beseffen dat de burger/belastingbetaler recht heeft op alle informatie." Net zoals MR-voorzitter Charles Michel is Van Biesen voorstander van transparantie.

"Gaan ze niet in op onze vraag, dan gaan we alle middelen uitputten waarover het parlement beschikt", dreigt hij. Een parlementaire onderzoekscommissie is maar één van de mogelijkheden, zegt hij.

Bij het ACW heerst duidelijk zenuwachtigheid. "MR-voorzitter Charles Michel loopt de N-VA achterna", liet het MOC vanmiddag nog horen, de Franstalige koepelorganisatie van de christelijke arbeidersbeweging. "Het ACW en de MOC hebben er gewoon steeds over gewaakt middelen ter beschikking voor hun sociale missies zo efficiënt mogelijk te gebruiken, met strikt respect voor de wettelijkheid. En ze hebben systematische bij de overheden en bij bevoegde mensen nagegaan of elke daad conform was met hun fiscale verplichtingen", zegt het MOC nog.