Veel familiaal ongenoegen over rusthuizen

Veel mensen met een familielid in een rusthuis of met een familielid die in een rusthuis heeft verbleven, hebben klachten. Dat blijkt uit een enquête van consumentenorganisatie Test-Aankoop bij 1.300 respondenten. Iets meer dan de helft van de ondervraagden meldde ooit al een of meerdere ernstige problemen te hebben gehad.

De klachten gaan vooral over de dagelijkse hulp (40 procent), de gebrekkige medische informatie voor de familie (36 procent) en de (verkeerde) toediening van geneesmiddelen (30 procent).

Ook diefstallen in rusthuizen komen vaak voor, net als ruw verbaal (21 procent) en "lichamelijk gedrag" tegenover de bewoners (8,5 procent).

De gemiddelde verblijfskosten bedragen 1.361 euro per maand. Daarbij komen gemiddeld nog 138 euro kosten bij. In 60 procent van de gevallen kost het rusthuis meer dan het maandinkomen van de bewoner.

"Twintig procent van de respondenten toont zich (zeer) ontevreden over de dagelijkse hulp en de ontspanningsmogelijkheden, de medische zorg, de maaltijden en de prijs", zegt Test-Aankoop.
Uit de enquête blijkt ten slotte dat de senioren gemiddeld 7 maanden moeten wachten om een plaats te krijgen in een rusthuis. Tien procent van de senioren moet zelfs een jaar of meer dan een jaar wachten, terwijl 38 procent zegt niet lang te hebben moeten wachten.