"N-VA probeert mensen op te hitsen in Vlaamse Rand"

Volgens Eric Van Rompuy (CD&V) en Irina De Knop (Open VLD) spreekt de N-VA met een gespleten tong over de oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap. Ze hebben dat gezegd in "Villa Politica" in het Vlaams Parlement.

Volgens Van Rompuy en De Knop voert de N-VA in de lokale besturen in Vlaams-Brabant oppositie tegen een maatregel die de Vlaamse regering - waarvan diezelfde N-VA deel uitmaakt - moet nemen in uitvoering van het akkoord over de splitsing van BHV. Eigenlijk is die Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap een samenwerkingsverband, waarbij de verschillende gewesten afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld mobiliteit. 

Volgens Van Rompuy bazuint de N-VA rond dat het hier gaat over een uitbreiding van het tweetalige Brusselse Gewest. "Dat is eigenlijk mijnheer Weyts, die in Brussel-Halle-Vilvoorde de woordvoerder van N-VA is, die wil aantonen dat de prijs voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde die Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap was en dat daardoor de verfransing zal toenemen."

"Wij vinden dat onaanvaardbaar", zegt Van Rompuy. "Men probeert daardoor in de Vlaamse Rand de mensen op te hitsen tegen die BHV-akkoorden."

"Franstaligen stellen het zelf verkeerd voor"

Vlaams fractieleider Matthias Diependaele (N-VA) doet alsof zijn neus bloedt. "Kijk, wij zijn absoluut voor samenwerking met andere gewesten, (...), maar de vraag is of je daar een afzonderlijk platform voor nodig hebt. En wij zeggen overduidelijk neen."

Volgens Diependaele zijn het de Franstaligen zelf die de zaken verkeerd voorstellen. "Zij zien het als een aanspraak op Vlaams-Brabant."

Open VLD en CD&V dienen een resolutie in in het Vlaams Parlement waarin de Vlaamse regering wordt gevraagd om een duidelijk standpunt in te nemen. Diependaele laat nog niet in zijn kaarten kijken. "Wij zitten natuurlijk samen in een regering en dan gaan we daar eerst over praten", zegt hij. "Wij staan altijd open voor elke discussie en willen samen zoeken naar oplossingen." Wordt allicht vervolgd, dus.