"Slachtoffers moeten straf niet mee bepalen"

Paul Marchal, de vader van het door Marc Dutroux vermoorde meisje An, is er geen voorstander van om in een assisenproces de burgerlijke partijen mee te laten oordelen over de strafmaat. "Dat is een brug te ver. De gevoelens van het ogenblik spelen een grote rol. Dat is geen rechtspraak", zei hij in "Volt" op Eén.

Nog voor het begin van het assisenproces van Kim De Gelder in Gent, hadden de ouders van een slachtoffer van De Gelder gevraagd om de burgerlijke partijen in het proces evenveel rechten te geven als de verdediging.

Paul Marchal is daar niet voor te vinden. "Als burgerlijke partij wil je de zwaarst mogelijke straf. De gevoelens van het ogenblik spelen een grote rol. Dat kan niet." Hij had wel oor naar de vraag om de burgerlijke partijen inspraak te geven in de samenstelling van de jury en hen eventueel de mogelijkheid te geven bepaalde juryleden te wraken.