Brusselaars sorteren hun afval slechter

In Brussel wordt het afval nu slechter gesorteerd dan twee jaar geleden. Dat staat op de website brusselnieuws.be. In Brussel wordt nu nog maar een kwart van het afval gesorteerd. Vooral het gebruik van blauwe PMD-zakken is fors gedaald.

Sinds 2010 zijn de Brusselaars verplicht hun afval te sorteren en wie dat niet doet, krijgt een boete. In het begin had de maatregel veel effect, want er werd een forse daling van het restafval en een stijging van PMD, papier, karton en glas vastgesteld.

Tegenwoordig sorteren de inwoners van Brussel echter opnieuw minder goed. Er worden opnieuw meer witte zakken voor huisvuil opgehaald. De afvalbeheerder Net Brussel haalde in 2012 320.986 ton restafval op, terwijl dat in 2010 slechts 306.000 ton was.

Dat Brusselaars opnieuw minder sorteren, blijkt ook uit de daling van het aantal blauwe zakken voor PMD die worden opgehaald. Waar dat in 2010 nog 16.000 ton bedroeg, was dat in 2012 nog amper 11.000 ton. Dat is niet veel meer dan voor de verplichting.

Volgens de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) helpt dreigen met een boete slechts even, maar raken mensen er snel aan gewend. Hij stelt voor om net als in Vlaanderen en Wallonië de zakken voor restafval extra te belasten. Als de zakken duurder zijn, gaan mensen er zuiniger mee omspringen en sneller sorteren, volgens BRAL.