Liégeois start nu ook onderzoeken naar Van Calster

Gisteren raakte bekend dat de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois een onderzoek start tegen de Antwerpse procureur des Konings Herman Dams. Vandaag blijkt dat diezelfde Liégeois 3 strafonderzoeken opstart tegen de parket-substituut Peter Van Calster. Dat is te lezen in De Tijd en is ons ook bevestigd door het parket. Daarmee is "Diamantgate" weer helemaal actueel.

Diamantgate is de benaming voor de strijd tussen de Antwerpse procureur-generaal en het Antwerpse parket van eerste aanleg over de aanpak van de diamantfraude in Antwerpen. In die zaak komen er dus 3 nieuwe onderzoeken tegen parket-substituut Peter Van Calster:

  1. Een onderzoek naar de "lasterlijke aangifte" die Van Calster zou gedaan hebben door een dossier dat hij overmaakte aan het Hof van Cassatie tegen Liégeois.
  2. Een onderzoek naar mogelijke schending van het beroepsgeheim door Van Calster in de zaak-Yves De Desmet van krant De Morgen.
  3. Een onderzoek naar mogelijke schending van het beroepsgeheim waarbij Van Calster vertrouwelijke brieven over de diamantfraude zou hebben gelekt aan andere magistraten.

Parket-substituut Peter Van Calster was al op een zijspoor gezet als openbaar aanklager. Hij mocht geen Antwerpse dossiers meer behandelen. De drie nieuwe onderzoeken vormen ook de aanleiding voor een nieuw tuchtonderzoek. Opmerkelijk detail: procureur Dams (tegen wie Liégeois gisteren een onderzoek startte) voert dat onderzoek.