Regering en sociale partners sluiten deelakkoorden

De regering en de sociale partners (de werkgevers en de vakbonden) zijn het eens geworden over een pakket van maatregelen, zoals de verhoging van de uitkeringen en het minimumloon en de verlaging van de werkgeversbijdragen. De kwestie van het statuut arbeiders-bedienden verhuist naar een werkgroep.

Het overleg was enkele weken geleden afgesprongen toen het ABVV zich terugtrok uit de onderhandelingen. Sindsdien is er een betoging van de vakbonden geweest, maar na een oproep van premier Elio Di Rupo (PS) zijn de gemoederen bedaard. Vanochtend is het overleg opnieuw gestart onder toezicht van premier Di Rupo. Ook het ABVV zit aan de tafel.

Er werd vanmorgen een akkoord bereikt over de verhoging van de uitkeringen en de pensioenen, de verhoging van het netto-minimumloon, de verlagingen van de sociale werkgeversbijdragen, de modernisering van het arbeidsrecht en de verlenging van bepaalde bestaande akkoorden (bijvoorbeeld voor brugpensioen in bepaalde zware beroepen en de innovatiepremie).

De harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden blijft dan weer een moeilijk punt. Er is besloten om de onderhandelingen voort te zetten in een werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van de werknemers, de werkgevers en de regering. "Dat is voor mij de belangrijkste beslissing van de dag", zei Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen).

"Wat betreft de non-profitsector hebben we voorgesteld om de kosten van de verhoging van het minimumloon te neutraliseren voor een bedrag van 1,5 miljoen euro", aldus Di Rupo. "Dit bedrag zal verrekend worden in de enveloppe voor de lastenverlagingen. Vanaf 2015 zal de non-profitsector meegenomen worden in de budgettaire enveloppen die worden vrijgemaakt voor lastenverlagingen."

De toplui van ACV en ABVV toonden zich na afloop van het overleg tevreden over de gemaakte akkoorden, maar ze blijven afkerig staan tegenover de loonmatiging die de regering wil opleggen. Ook dat blijft dus nog een moeilijke kwestie.

Bonden non-profit zijn boos

De vakbonden van de gezondheids- en welzijnssector zijn boos dat er geen geld is voor een lastenverlaging in de non-profit. De bedrijven krijgen 370 miljoen euro voor een nieuwe lastenverlaging. Vakbonden en werkgevers in de non-profit hadden unaniem voorgesteld om ruim 21 miljoen voor te behouden voor een lastenverlaging.

Maar de regering is daar niet op ingegaan, ze heeft wel beloofd dat de non-profit vanaf 2015 ook aanspraak zal kunnen maken op nieuwe lastenverlagingen. Maar dat is een loze belofte zonder harde garanties, zeggen de vakbonden.