"Ongezien dat gerespecteerde magistraten vechtend over straat rollen"

De Antwerpse advocaat Kris Luyckx maakt zich zorgen over de "justitie-oorlog" binnen het Antwerpse gerecht. "Maar er zijn maar weinig wettelijke mogelijkheiden om in te grijpen", zegt hij in "De ochtend".

"Als advocaten maken wij ons zorgen dat gerespecteerde magistraten vechtend over straat rollen, dat is ongezien", zegt Luyckx over de ruzie binnen het Antwerpse gerecht, met als hoofdrolspelers procureur Herman Dams, procureur-generaal Yves Liégeois en substituut Peter Van Calster.

"Er is een communicatieprobleem, maar het gaat ook over botsende ego's", aldus nog de advocaat. 

"Dat er al eens conflicten zijn tussen hardwerkende mensen, is evident, maar we maken ons toch zorgen dat dit conflict een weerslag zal krijgen op de werking van het Antwerpse gerecht, dat de laatste 15 jaar, zeker door toedoen van procureur Bart Van Lijsebeth, een goed werkend parket is gebleken. Onze enige bezorgdheid is hoe we dat parket draaiende kunnen houden."

"Want, en daarvoor hoef je geen Einstein te zijn, het is duidelijk dat dit conflict crescendo gaat", aldus nog Luyckx, die hoopt dat de onderzoeken die nu lopen (tegen Van Calster en Dams, red.) snel hun beslag krijgen, zodat er duidelijkheid komt. 

Want hij voelt naar eigen zeggen dat zijn cliënten met vragen zitten. "Ik kan mijn cliënten, die betrokken zouden zijn bij de diamantfraudezaak, nu moeilijk adviseren wat ze het beste doen omdat we niet weten welke beleidslijnen genomen zullen worden. Het parket (Van Calster, red.) wil het zus, het parket-generaal (Liégeois, red.) wil het zo. Dat mensen die dergelijke beslissingen moeten nemen, onderling zulke grote conflicten hebben, geeft absoluut een verkeerde indruk."

"Weinig wettelijke mogelijkheden om in te grijpen"

Is een dossier als dat van Jonathan Jacob weghalen uit Antwerpen een mogelijke oplossing? "Juridisch is dat niet zo eenvoudig", denkt Luyckx. "Op dit ogenblik zijn er geen wettelijke tools om het dossier uit Antwerpen te evacueren. Maar voor de perceptie zou het uiteraard beter zijn mocht dit dossier op een onafhankelijke manier worden onderzocht."

Dat hoeft voor hem niet noodzakelijk een ander parket te zijn, maar hij denkt bijvoorbeeld aan een onderzoek door het comité P (de dienst die de politiediensten controleert, red.) onder leiding van iemand die de onafhankelijkheid kan waarborgen.

Ook minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD, kleine foto) - een partijgenoot van Luyckx - kan volgens de advocaat weinig ondernemen om het conflict te ontmijnen. "Los van het feit dat daarvoor maar weinig wettelijke mogelijkheden zijn, zou elke beslissing de perceptie geven dat ze aan de ene of andere zijde staat en dat moet een minister vermijden. Maar eigenlijk mag je er toch van uitgaan dat magistraten dit intern kunnen oplossen."

Al liet Luyckx gisteren al optekenen waar dit conflict volgens hem toe leidt: "Ik denk dat het een eindoffensief is dat ingezet is, met de bedoeling op het einde de sterkste te zijn. Het is duidelijk dat een zal moeten buigen en mogelijk ook zal moeten barsten."

Foto onder: de drie hoofdrolspelers in de Antwerpse "justitie-oorlog": Peter Van Calster (links), Herman Dams (midden) en Yves Liégeois (rechts). Zal een van hen moeten wijken?