"Snel werk of stage voor jongeren in de EU"

Jongeren zouden vier maanden na het verlaten van school of hun vorige baan opnieuw werk moeten vinden, een stage lopen of een leercontract moeten sluiten. Dat hebben de EU-ministers van Werk en Sociale Zaken beslist.

De ministers keuren op die manier een voorstel van de Europese Commissie goed. Voortaan wil de EU jongeren binnen de vier maanden nadat ze de school hebben verlaten of na hun oude baan, de kans geven om werk te vinden, onderwijs te kunnen volgen, een stage te lopen of een leercontract te sluiten.

Volgens minister van Werk Monica De Coninck (SP.A, links) wil de EU op die manier geen generatie verloren laten gaan, ook niet bij laaggeschoolden. 

Jeugdbeleid is wel een nationale materie en het is dus aan de lidstaten om dat beleid te voeren. Wel is de EU-Commissie bereid om zwakkere lidstaten of regio's te ondersteunen bij de plannen. 

Zo wil de EU 6 miljard euro uittrekken om regio's met een jeugdwerkloosheid van meer dan 25% bij te staan. De lidstaten zouden daartoe ook kunnen putten uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) of uit andere structuurfondsen uit de EU.