ACW krijgt geld om Belfius niet te schaden

Belfius betaalt het ACW jaarlijks vier miljoen euro als de christelijke arbeidersbeweging en de deelorganisaties zich onthouden van publieke verklaringen die de reputatie en het imago van de staatsbank kunnen schaden. Dat bericht De Tijd. Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) moet vandaag uitleg geven in de Kamer over de financiële banden tussen het ACW en Belfius.

De afspraak is volgens De Tijd gemaakt bij de afkoop van de winstbewijzen die het ACW bezat in Belfius, het vroegere Dexia. Naast het afzien van schadelijke publieke verklaringen mag het ACW zijn leden ook niet oproepen om hun bank- en verzekeringsrelaties te verhuizen naar een andere financiële instelling.

Voor het afkopen van de winstbewijzen betaalde Belfius 110 miljoen euro. 70 miljoen is meteen op tafel gelegd en 40 miljoen wordt over tien jaar betaald in schijven van vier miljoen euro. De laatste schijf wordt pas uitgekeerd indien het ACW geen schade berokkent met uitspraken of oproepen.

Raf Terwingen: "Ik vind dat volledig normaal"

CD&V-Kamerfractieleider Raf Terwingen (kleine foto) ziet geen probleem in de clausule. "Men sluit een deal met iemand die destijds veel klanten heeft aangebracht. Ik begrijp dat Belfius dan zegt: u moet er ook voor zorgen dat de klanten die we van u hebben afgekocht, dat die blijven. Ik vind dat volledig normaal in een commerciële deal tussen twee partners", zegt hij in "De ochtend".

Terwingen neemt het ook op voor minister Vanackere, die volgens hem de nodige transparantie zal geven aan het parlement over de kwestie. Volgens de CD&V'er kan men Vanackere niet verwijten dat hij niet op de hoogte was van de details van de deal tussen het ACW en Belfius omdat het om een commerciële afspraak gaat tussen twee partners. En er mag nu eenmaal geen politieke inmenging zijn in de commerciële activiteiten van een bank, zo luidt het.

Jan Jambon (N-VA), die ook te gast was in "De ochtend", vindt het dossier sowieso te complex en te groot om te behandelen in het vragenuurtje in de Kamer. Hij herhaalt de oproep van zijn partij om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten, waarin de banden tussen Belfius en het ACW in detail kunnen worden onderzocht.