België mag enkel meerderjarigen uitleveren

België mag alléén meerderjarigen uitleveren om in een ander land terecht te staan of een straf uit te zitten. Uitlevering van minderjarigen is niet mogelijk. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist in een arrest van 6 februari 2013, zo schrijft de Juristenkrant.
Hof van Cassatie (archieffoto)

Het Hof van Cassatie sprak zich uit in een zaak over een Roemeense jongen. Die werd in oktober 2012 op 17-jarige leeftijd veroordeeld door een Roemeense rechter voor misdrijven gepleegd toen hij 16 jaar was. Het Roemeense gerecht schreef een Europees aanhoudingsbevel uit en het Brusselse parket-generaal zag geen graten in de vraag. Volgens het parket-generaal was de jongeman immers strafrechtelijk verantwoordelijk volgens het Roemeense recht en kwam het niet aan het Belgische gerecht toe om nog eens te oordelen over die strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Bovendien zou de Belgische openbare orde zich niet verzetten tegen de uitlevering van 16- en 17-jarigen.

Het Hof van Cassatie was het daar niet mee eens. De Belgische wet die het Europees aanhoudingsbevel invoerde, stelt immers dat een persoon niet uitgeleverd kan worden als hij in België nog niet strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld kan worden voor de feiten waarvoor hij in het buitenland zou moeten terechtstaan. 16- en 17-jarigen kunnen in België niet als volwassenen terechtstaan en kunnen dus ook niet uitgeleverd worden, oordeelde het Hof.

Op dat principe zijn slechts twee uitzonderingen, namelijk verkeersinbreuken en de uithandengeving, waarbij de jeugdrechter oordeelt dat een minderjarig toch als volwassene moet terechtstaan. Die procedure kan echter niet toegepast worden bij een vraag tot uitlevering, aldus nog Cassatie.

"Minderjarigen kunnen straffeloos blijven"

Het arrest kan grote gevolgen hebben omdat minderjarigen die in het buitenland misdrijven plegen maar in België verblijven, wel eens straffeloos zouden kunnen blijven, zegt de Juristenkrant.

Het internationaal recht stelt dat een staat die weigert een verdachte of veroordeelde uit te leveren, verplicht is die ofwel zelf te berechten of zijn straf uit te voeren. Voor minderjarigen ligt de situatie een stuk moeilijker. België kan de straf die in het buitenland wordt uitgesproken niet zomaar uitvoeren als de betrokkene op het moment van de feiten 16 of 17 jaar oud was. Een procedure voor de jeugdrechtbank en een eventuele uithandengeving zouden wel mogelijk zijn.

Is de jongere intussen 18 jaar geworden, zijn de feiten in het buitenland gepleegd én heeft de jongere zijn officiële verblijfplaats in het buitenland, dan zijn zelfs een procedure voor de jeugdrechter en een uithandengeving uitgesloten. Minderjarigen die in het buitenland wonen, daar een ernstig misdrijf plegen en vervolgens naar België vluchten, zouden dus straffeloos kunnen blijven eenmaal ze 18 worden.

Gevolgen voor zaak-Eindhoven?

Het arrest zou ook gevolgen kunnen hebben voor de jongeren die verdacht worden van een mishandeling in Eindhoven, Nederland, in januari. De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) moet zich op 26 maart buigen over de vraag of vijf van hen mogen uitgeleverd worden aan Nederland. Een van hen is nog minderjarig. Het arrest van cassatie zou de beoordeling van de KI kunnen beïnvloeden.