De Gelder: "Wil cijfer aantal slachtoffers Fabeltjesland"

Kim De Gelder heeft op zijn proces weer verontwaardigde reacties uitgelokt toen hij bij een agent aandrong om een cijfer te plakken op het aantal slachtoffers dat hij gemaakt heeft in kinderdagverblijf Fabeljesland. Hij heeft zich ook geëxcuseerd "bij alle agenten". Er was ook een akkefietje met advocaten Haentjens en Vermassen.

De Gelder richtte zich vanochtend zelf tot de hoofdinspecteur die als eerste met zijn patrouille ter plaatse was bij Fabeltjesland. Net als de voorbije dagen is De Gelders vraagstelling langdradig en komt die niet heel consequent over.

"Ik heb ook moeite met bepaalde zaken en probeer een bepaalde visie te zien. Mijn vraag is hoeveel slachtoffers er voor u gevallen zijn, en kunt u ze allemaal opsommen? ... Ik weet niet hoe het is om kinderen te hebben. Als ge problemen hebt met iets, ik heb vroeger ook problemen gehad. U hoeft van mij geen raad aan te nemen. Ik weet niet hoe ik kinderen moet opvoeden, maar als u problemen heeft met het wapen, ik heb zelf ook euh..." De Gelder neemt een lange pauze en maakt zijn zin niet af.

Op aansturen van hofvoorzitter Defoort zegt de agent hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. "Veel te veel slachtoffers. Ik wil de lijst voorlezen", zegt Polfliet. Hetgeen hij ook doet op basis van de akte van beschuldiging. Dat volstaat voor De Gelder niet: "Mijn vraag was om er een nummer op te zetten", zegt hij kort.

De hofvoorzitter neemt kordaat het woord. "Er zijn 12 gewonden afgevoerd, van wie een kind is overleden. Ter plekke waren er 2 doden. Dus er zijn 3 doden gevallen en er zijn 11 gewonden."

De Gelder: "Nogmaals, ik heb geen kinderen dus ik weet niet wat het is. Maar als ge moeite hebt om aan uw kinderen uit te leggen wie ik ben of wat een gevangenis is. Dan moet je maar zeggen dat slechte mensen zoals ik, onschadelijk worden gemaakt in de gevangenis."

De agent antwoordt kort: "Daar heb ik geen boodschap aan."

"Ik zeg niets om mezelf niet dieper in de put te werken"

Advocaat Jef Vermassen vult iets later aan dat er meer slachtoffers zijn gevallen dan degenen die vermeld zijn in de akte van beschuldiging. "De lijst zou heel lang zijn als we ook rekening houden met bijvoorbeeld een hele stad die in shock is geweest."

Een collega-advocaat wil van De Gelder weten hoe het zat met de drie doelwitten die hij had aangeduid op een kaart. Naast Fabeltjesland had De Gelder nog twee andere kinderdagverblijven geselecteerd.

"Ik kan u daar een antwoord op geven, maar dan zou ik mezelf alleen maar dieper in de put steken", zegt De Gelder langzaam.

"Zet u nu eens neer", tegen Vermassen en Haentjes

Vermassen stelt ook nog de vraag aan De Gelder waarom hij na zijn arrestatie drie dagen een show heeft opgevoerd. Drie dagen lang heeft De Gelder niets willen zeggen tegen de verhoorders en is hij apathisch gebleven.

De Gelder: "Wel, momenteel kijk ik anders toe op de feiten en ik probeer geen onderscheid meer te maken tussen een steekwapen en een vuurwapen. Uit respect voor die mens (agent die hem opgepakt heeft, red.) ga ik daar geen antwoord op geven."

Hofvoorzitter Defoort wil De Gelder onderbreken, maar de advocaat van De Gelder, Jaak Haentjens (foto links) komt tussen: "Er wordt hier herhaaldelijk gevraagd dat De Gelder antwoordt op vragen. Laat hem dat ook doen." Vermassen staat recht om iets te zeggen. Voorzitter Defoort kordaat: "Zit u eens allebei neer. Meneer De Gelder, ik herhaal de vraag: hebben de agenten, hier aanwezig of anderen, u pijn gedaan bij uw arrestatie of daarna?"

De Gelder: "Hier zijn ook journalisten aanwezig. Ik zou graag mijn excuses willen aanbieden aan alle agenten. Ze hebben mij wel pijn gedaan maar ik zie het nu anders: ik maak geen onderscheid tussen een steekwapen en een vuurwapen."

De Gelder wil ook nog weten van wijkinspecteur De Mey of hij grijnsde toen hij zijn wapen trok. De man wil antwoorden: "Ik heb mijn wapen pas getrokken toen hij met zijn gezicht naar de muur stond, hij kon dat eigenlijk niet gezien hebben, of misschien heeft hij zijn hoofd gedraaid..." Maar De Gelder laat hem niet uitspreken: "Mijn vraag is beantwoord", gooit hij ertussen. In de zaal weerklinken zuchten en uitingen van verontwaardiging.

De Gelder vraagt ook nog de volledige naam van de agent die hem heeft tegengehouden in Lebbeke. "De Mey", antwoordt Defoort. "En zijn voornaam, ik zou hem graag in de toekomst nog aanschrijven", vraagt De Gelder. Defoort geeft hem de volledige naam.