Eindelijk een politiek akkoord in Wemmel

Wemmel heeft meer dan vier maanden na de gemeenteraadsverkiezingen een bestuursakkoord. De Lijst Burgemeester en de Lijst Wemmel zijn het eens geraakt over een inhoudelijk plan en over de verdeling van de mandaten.

Op 14 oktober sleepten de Lijst Burgemeester en de Lijst Wemmel elk 12 zetels in de wacht. Het Union des francophones behaalde 1 zetel. De onderhandelingen sleepten lang aan, een politiek akkoord bleek door grote verdeeldheid binnen de Lijst Burgemeester niet mogelijk te zijn. Walter Vansteenkiste (kleine foto) van de Lijst Wemmel werd op 1 januari waarnemend burgemeester.

Nu hebben de twee grote politieke fracties eindelijk een akkoord. Het beleidsplan is rond, de mandaten worden netjes verdeeld tussen de Lijst Burgemeester en de Lijst Wemmel. Ook het beleidsplan is rond. Rest alleen nog onduidelijkheid over de burgemeester. Voor de laatste drie jaar van de huidige legislatuur is dat zeker Walter Vansteenkiste. Wie het de eerste drie jaar moet doen, is nog een open vraag, want de Lijst Burgemeester heeft geen kandidaat.

Vansteenkiste blijft wellicht tot zolang waarnemend burgemeester. "Een logisch gevolg, want de eerste drie jaar die wij de Lijst Burgemeester in het akkoord hebben voorgelegd, wensen zij niet in te vullen omdat er bij hen geen kandidaat is", reageert hij. "Zij berusten in het feit dat ik de eerste helft van de legislatuur waarnemend burgemeester zal zijn. Dat maakt deel uit van het herenakkoord tussen ons."

Vanavond moet het akkoord nog bekrachtigd worden tijdens de gemeenteraad.