Europa begrenst de bonussen voor bankiers

Europa gaat de bonussen voor bankiers beperken tot één jaarsalaris. Dat zijn de onderhandelaars in het Europees Parlement gisteravond overeengekomen. De banken moeten ook hun financiële buffers vergroten. De nieuwe regels gaan in vanaf volgend jaar.

Als leidend principe geldt dus dat de bonussen voor bankiers maximaal één jaarsalaris mogen bedragen. Nu bedragen de bonussen vaak een veelvoud van het jaarloon. De aandeelhouders kunnen wel beslissen om de bonus uit te breiden tot het dubbele van het jaarsalaris.

De bonusregeling was het laatste struikelblok voor de nieuwe richtlijn die de ruim 8.000 banken in de Europese Unie beter moet wapenen tegen crisissen. Zo zullen de banken ook meer geld in kas moeten houden. Bij tegenvallende resultaten zouden ze die dan zelf kunnen opvangen zonder beroep te doen op de overheid.

De lidstaten mogen de hoogte van de buffers voor een deel zelf bepalen. Voor systeembanken gelden strengere regels, zij moeten meer geld in kas houden. De onderhandelingen over de nieuwe regels hebben tien maanden aangesleept, vooral omdat Groot-Brittannië dwars lag. De Britten waren gekant tegen een begrenzing van de bonussen.

Later vandaag wordt het voorstel voorgelegd aan de Europese ministers, maar dat zou maar een formaliteit zijn. De richtlijn treedt normaal gezien vanaf volgend jaar in werking.