Personeel failliete kippenbedrijf krijgt toch loon

Bij het failliete kippenverwerkingsbedrijf Verbinnen Poultry Group (VPG) in Olen is dan toch geld gevonden om de lonen van februari uit te betalen. Dinsdag was gezegd dat er geen geld meer was om de lonen uit te betalen.

Eergisteren werd duidelijk dat er geen doorstart komt voor het bedrijf. De 450 werknemers werden meteen ontslagen en bovendien werd hen meegedeeld dat er geen geld meer was om hun lonen voor februari uit te betalen. 

Maar de curatoren hebben nu toch een oplossing gevonden. "Ze hebben na lange onderhandelingen met de banken een lening vastgekregen om de nettolonen van februari uit te betalen", zegt Antoine Van den Broeck van het ACV. "De voorwaarde is wel dat we het piket opheffen om mogelijke kandidaat-overnemers toegang te verlenen tot het bedrijf én dat de stock verkocht kan worden."

De vakbonden hebben intussen gezegd dat ze de blokkade aan de poorten willen stopzetten, maar ze blijven wel op het terrein om een oogje in het zeil te houden. Ze willen verhinderen dat een mogelijke overnemer met eigen personeel naar de fabriek zou komen.