Stad Mechelen schrapt de komende jaren 116 banen

De stad Mechelen wil de komende jaren 116 banen schrappen. Dat blijkt uit de krijtlijnen van het besparingsplan dat de coalitie met VLD-Groen-m+, N-VA en CD&V heeft voorgesteld. Volgens het stadsbestuur dringt de maatregel zich op, omdat er tegen 2019 anders een tekort van 24,3 miljoen euro dreigt, zelfs zonder nieuwe investeringen.
Burgemeester Somers

Het enorme toekomstige tekort verklaart het stadsbestuur onder meer door de vanwege de vergrijzing immer stijgende personeels- en pensioenuitgaven (ook bij het OCMW), de economische crisis en enkele noodzakelijk geachte reeds geplande investeringen en beleidskeuzes die de stad zal doorzetten. Zo geeft Mechelen jaarlijks 7 miljoen euro meer uit aan politie en brandweer dan de gemiddelde centrumstad.

De nieuwe bestuursploeg wil extra investeren in bijvoorbeeld stadsvernieuwing en bijkomende culturele evenementen. Ze trekt daarom in de meerjarenplanning het jaarlijkse leenplafond op van 8 naar 17 miljoen euro aan nieuwe leningen. Over de hele bestuursperiode gezien krijgt de stad op die manier een investeringsbudget van zowat 150 miljoen euro.

Om een algemene belastingverhoging te vermijden, wil het stadsbestuur vooral besparen op personeelsuitgaven. De stad schrapt daarom de komende jaren 116 voltijdse jobs op een totaal van 838. Dit jaar wordt alvast het contract van 27 personeelsleden beëindigd. Daarnaast worden deze legislatuur zeventig op pensioen gaande ambtenaren niet vervangen.

"Deze inspanning gebeurt niet door middel van een lineaire aanpak of kaasschaafoperatie", klinkt het. "Die zorgt er immers voor dat de kwaliteit van de dienstverlening achteruitgaat en de werking van de lokale administratie ontregeld wordt." Er komt ook geen personeelsstop. Het bestuur maakt zich sterk dat er dienst per dienst "weloverwogen keuzes" gemaakt zijn en het "massief investeren in ICT" de gevolgen van het inkrimpen van het personeelsbestand binnen de perken kan houden.

Bijkomende inkomsten wil Mechelen tot slot halen uit enkele kleinere belastingen, zoals op het tweede verblijf en op bioscooptickets, en retributies zoals op voetbalmatchen waar veel politie-inzet vereist is .