Zijn de dagen van procureur Dams geteld?

Heel wat medewerkers van het Antwerpse parket dringen erop aan dat hun overste, procureur Herman Dams, een stap opzijzet. Dat schrijven De Standaard en Gazet van Antwerpen. Dat hij drie jaar lang gezwegen heeft over zijn aandeel in de zaak-Jonathan Jacob, heeft blijkbaar te diepe wonden geslagen.
BELGA/VERGULT
Procureur Herman Dams verliest nu ook het vertrouwen van zijn eigen medewerkers.

Dinsdag maakte procureur-generaal Yves Liégeois (kleine foto) op een persconferentie bekend dat procureur Dams wél tussenbeide is gekomen in de zaak-Jacob maar dat drie jaar lang verzweeg en dat er bijgevolg een onderzoek was geopend naar de procureur.

Binnen het Antwerpse parket heeft dat duidelijk diepe wonden geslagen. Gisteren zou Dams volgens de kranten zijn eigen medewerkers toelichting hebben gegeven over de kwestie, maar volgens De Standaard was die uitleg "warrig", al gaf hij zijn tussenkomst in de zaak-Jacob wel opnieuw toe.

De meeste substituten -de medewerkers van procureur Dams- vinden nu dat Dams niet langer kan aanblijven, ze zouden er dan ook op aandringen dat hij de eer aan zichzelf houdt en opstapt. Dat Dams bovendien de substitute die in Panorama in het vizier kwam, niet uit de wind zette (want mogelijk gaf niet zij, maar Dams zelf de opdracht in de zaak-Jacob om een arts erbij te roepen en hem een kalmeringsspuit toe te dienen, red.), wordt hem bijzonder kwalijk genomen. 

Maar niet alleen zijn medewerkers, ook bij de magistraten en advocaten overheerst het gevoel dat hij beter opstapt. De advocaten maken zich trouwens niet alleen zorgen over Dams zelf, maar over het functioneren van het hele Antwerpse gerecht. Want na de zaak-Jacob kwam als klap op de vuurpijl gisteren ook het nieuws dat Liégeois in de zogenoemde "diamantgate" -die andere pestbuil binnen het Antwerpse gerecht- drie nieuwe strafonderzoeken opstart tegen substituut Peter Van Calster, een medewerker van Dams. 

De "justitie-oorlog" in Antwerpen lijkt dus stilaan het kookpunt te bereiken. Dat het Antwerpse gerecht niet zomaar terug kan naar "business as usual" zonder dat er een kop rolt, lijkt alsmaar waarschijnlijker.