Honderden ontslagen verwacht bij steden en gemeenten

Er kunnen de komende maanden enkele honderden tot duizenden banen verdwijnen bij steden en gemeenten als gevolg van de financiële en economische crisis. De dienstverlening voor de burgers kan hierdoor verslechteren, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

In Mechelen, Zelzate en Beringen moeten nu al tientallen personeelsleden afvloeien. "Maar bij veel nieuwe gemeentebesturen moet de ernst van de situatie nog doorsijpelen, het ergste moet dus nog komen", zegt Vinciane Mortier (ACV) in Het Nieuwsblad.

Alles samen stellen de lokale besturen in Vlaanderen 180.000 mensen tewerk. Minder gemeentepersoneel leidt tot een slechtere service. "Natuurlijk zijn er de concrete gevolgen voor de betrokkenen", zegt Jan Leroy van de VVSG. "Maar het snoeien in personeelsuitgaven heeft bijna altijd meteen gevolgen voor de dienstverlening aan de burger. Heel wat mensen bij gemeenten en OCMW's staan in voor rechtstreekse dienstverlening in de kinderopvang, in het zwembad, in de groendienst, en ga zo maar door. De kans is groot dat gemeenten ook de dienstverlening aan burgers moeten inkrimpen."

De belangrijkste oorzaak is volgens Leroy de vergrijzing. "De gemeente moet als enige overheidsniveau zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van ex-werknemers en ten gevolge van het feit dat iedereen langer een pensioen geniet, stijgt die factuur ook jaar na jaar", zegt Leroy. "Er is lange tijd discussie geweest over een hervorming van de pensioenwetgeving en dat ligt niet in gemeentelijke handen. Pas in het najaar van 2011 heeft men  hierdoor kunnen berekenen welke pensioenfactuur op de gemeenten afkwam."

Een andere manier om het financiële probleem op te lossen zou een verhoging van de gemeentebelastingen kunnen zijn. "Maar dat is voor veel nieuwe gemeentebesturen blijkbaar een gigantisch taboe", aldus Mortier nog.