Minder gerechtelijke arrondissementen, meer efficiëntie

De ministerraad heeft vanmorgen de hervormingsplannen voor justitie goedgekeurd. Het aantal gerechtelijke arrondissementen wordt teruggebracht van 27 naar 12. De burger zal niets merken van de hervorming.

Nu telt ons land nog 27 gerechtelijke arrondissementen, na de hervorming die minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD, foto) heeft uitgewerkt, blijven er nog 12 over: 1 in elke provincie, 1 in Brussel en 1 in Eupen.

Nu zijn er 27 procureurs als korpschef, hun aantal wordt dus ook verminderd naar 12. De schaalvergroting moet het justitie mogelijk maken om efficiënter te werken. "Door te kiezen voor de provinciegrenzen, worden geen nieuwe structuren gecreëerd, maar kan toch maatwerk worden geleverd en dankzij het schaalvergrotingseffect efficiëntiewinsten worden gerealiseerd", staat te lezen op de website van de FOD Justitie.

Maar voor de burger verandert er niets: alle bestaande rechtbanken blijven bestaan, de burger zal zich niet verder moeten verplaatsen voor zijn rechtszaak.