Nederlands pleegmeisje mag toch in België blijven

Het twaalfjarige Nederlandse meisje dat al zes jaar bij een Belgisch pleeggezin in de Kempen verblijft maar onlangs van de Dienst Vreemdelingenzaken een bevel kreeg om binnen de dertig dagen het land te verlaten, mag van de jeugdrechter dan toch gewoon in België blijven.

Het zwakbegaafde meisje was in Nederland jarenlang misbruikt en zwaar verwaarloosd. Sinds haar plaatsing bij een Belgisch pleeggezin, door een Nederlandse jeugdrechter in 2006, is ze volgens haar pleegouders intussen aan de beterhand. Op 11 februari werd het gezin echter opgeschrikt door een bevel van Vreemdelingenzaken dat het kind terug naar Nederland moest, omdat haar papieren niet in orde waren.

De vraag tot uitzetting kwam niet vanuit Nederland, waar de biologische ouders zich nooit tegen de plaatsing hebben verzet, maar zou veroorzaakt zijn door het feit dat het dossier destijds bij het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) terechtkwam en niet bij een Belgische jeugdrechter. Dat CBJ heeft immers een Vlaamse bevoegdheid en kan dus niet rechtsgeldig om een verblijfsverlenging vragen. Toen het meisje na haar twaalfde verjaardag een identiteitskaart moest krijgen, kwamen de problemen boven water.

Na het bevel van Vreemdelingenzaken verwees het CBJ het dossier blijkbaar toch in allerijl door naar de jeugdrechter in Turnhout, die daarop tot een gerechtelijke plaatsing overging. Het meisje kan nu zonder problemen tot haar achttiende in België blijven.