Nieuwe systeem pensioenbonus minder gul

De regering hervormt de pensioenbonus, dat is het extra pensioen dat je krijgt als je meer jaren werkt dan je eigenlijk moet. Het nieuwe systeem stelt strengere voorwaarden om van de pensioenbonus te kunnen genieten en het bedrag dat je krijgt ligt ook lager. Nieuw is ook dat dezelfde regels zullen gelden voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

De bestaande pensioenbonus moest aangepast worden omdat de regering de leeftijd voor vervroegd pensioen opgetrokken heeft. De bonus wordt in het nieuwe systeem ten vroegste vanaf 63 jaar uitbetaald, in plaats vanaf 60 jaar nu.

Het nieuwe systeem, dat volgend jaar van kracht wordt, stelt strengere voorwaarden: het eerste jaar dat je extra werkt, krijg je geen pensioenbonus meer. Werk je drie jaar extra, dan levert dat je een extra pensioen op van 83 euro per maand. Vijf jaar langer werken levert een bonus op van 187 euro per maand. Het is pas na vijf jaar langer werken dat je evenveel krijgt als nu. Nieuw is ook dat je de pensioenbonus ook na je 65e kan blijven opbouwen.

"Met dit systeem belonen we mensen die ervoor kiezen om langer te werken", zegt minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD). Maar het nieuwe systeem is dus wel minder gul, het zal de overheid zo'n 40 procent minder kosten.